Frisklivsresept er et oppfølgingstilbud til deg som har behov for hjelp til motivasjon til å endre vaner, og omfatter støtte til fysisk aktivitet, kosthold, snus- og røykeslutt eller søvn.

Tilbudet starter med en helsesamtale, og gis for 12 uker av gangen. Ved behov gis det tilbud om ytterligere oppfølging. Det utarbeides mål og plan for oppfølgingsperioden.

Det er mulighet til å delta på kurs og grupper, og du får informasjon om, og eventuelt mulighet til å prøve ut lokale tilbud.

Snakk med fastlegen, annet helsepersonell eller NAV om frisklivsresept, eller ta direkte kontakt med oss. 

frisklivsresepten, film.jpg

 Se video her