Om Frisklivssentralen

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste for deg som som ønsker støtte til å endre levevaner eller mestre helseutfordringer. Tilbudet kan være aktuelt både som forebygging, begrense utviklingen av sykdom og som del av et behandlings- og/eller rehabiliteringsforløp. 

Frisklivsresepten

Frisklivsresepten er et tilbud til deg som ønsker hjelp til å komme i gang med fysisk aktivitet, et bedre kosthold, snus -og røykeslutt eller trenger hjelp med søvnplager. Resepten er en starthjelp i en periode på 12 uker. Ved behov gis det tilbud om lenger oppfølging. Vi starter med en samtale hvor vi hører på dine behov og ønsker, og sammen legger vi en plan. Vi tilbyr også ulike gruppetibud og kurs. Tilbudene er for innbyggere i Gausdal, Øyer og Lillehammer i alderen 0-100 år. Du trenger ikke henvisning for å komme til oss, du kan gjerne ta kontakt selv. 

Vi på Frisklivssentralen har taushetsplikt, plikt til å føre journal og du har rettigheter i pasient- og brukerrettighetsloven. 

Her kan du lese mer om hva en Frisklivssentral er