Målgruppen for konferansen er både eiere og brukere av fritidsboliger, kommuneplanleggere, politikere, grunneiere, investorer, utbyggere og de som leverer varer, tjenester og opplevelser til fritidsboligmarkedet.

Konferansen finner sted på Pellestova den 13. februar 2014 og vil være et viktig innspill til arbeidet med en regional næringsplan.

For program og påmelding: www.lillehammer.com/fritidsbolig2014
Konferanseavgift: kr. 490,- (inkl. varm to retters lunsj)
Påmeldingsfrist: 25. januar