Informasjon på ulike språk

Hvis du leser norsk, finner du oppdaterte spørsmål og svar i avsnittene nedenfor. Den grunnleggende informasjonen om prosjektet og den digitale plattformen er oversatt til noen flere språk. Vi setter pris på om flest mulig deler informasjon med familier de kjenner. Trykk på ønsket språk nedenfor:

Si gjerne fra til fritidskortet@lillehammer.kommune.no om det er noen andre språk du mener det er viktig at vi oversetter til - det gjør vi veldig gjerne.

OBS: Fra og med 1. juli 2022 er det ikke lenger mulig å bruke fritidskortet.

Spørsmål og svar om Fritidskortet

Hvem kan få Fritidskortet?

Absolutt alle i riktig aldersgruppe!

 • Høsten 2021: Alle som er født i 2003-2015 fikk fritidskort. Høstens fritidskort kunne brukes på deltakeravgifter som ble betalt i perioden 1. august - 31. desember 2021. 31. desember 2021 var siste frist for å bruke høstens fritidskort.
 • Våren 2022: Alle som er født i 2004-2016 fikk fritidskort. Vårens fritidskort kunne brukes på deltakeravgifter som ble betalt i perioden 1. januar til 30. juni 2022. 30. juni var aller siste frist for å bruke fritidskortet.

OBS: Fra og med 1. juli 2022 er det ikke lenger mulig å bruke fritidskortet.

Hvor og hvordan bruker jeg Fritidskortet?

Registrere deg

Helt nederst på denne siden ser du en video om hvordan du registrerer deg og bruker fritidskortet.

Fritidskortet finner du på www.lillehammer.aktiv-fritid.no. Der kan du se hvilke aktiviteter du kan betale for med fritidskortet, og når du har en regning å betale, kan du gjøre det der.

Først må du registrere deg som ny bruker. Når du har gjort det, må du identifisere deg med ID-porten, og deretter legge til fødselsnummer på det eller de barna du bor sammen med.

Alternativ 1: Betale en regning

Når dere har en faktura for en aktivitet å betale, kan dere bruke fritidskortet til å betale inntil 1000 kroner av fakturaen. Gå til lillehammer.aktiv-fritid.no, velg Bruk fritidskortet og følg veiledningen videre. Du skriver inn informasjonen fra fakturaen, akkurat som når du betaler regninger i nettbanken. Dobbelsjekk at alle tallene blir riktige - feil vil gjøre forsinke utbetalingen videre til organisasjonen.

Hvis fakturaen er mer enn 1000 kroner, må dere betale resten selv. Det kan dere gjøre på en av to måter:

 1. Betale resten med Vipps samtidig som du bruker fritidskortet. Her er vilkårene som gjelder delbetaling med Vipps.
 2. Gå i egen nettbank og betale resten. Da legger dere inn fakturainformasjonen slik dere pleier å gjøre i nettbanken, men betaler bare den delen av fakturaen dere ikke har betalt med fritidskortet. 

Det er lurt å gjøre alt dette før betalingsfristen som står på fakturaen. Det kan ta 7 dager fra du har lagt inn informasjonen i systemet til kommunen utbetaler pengene. Hvis du gjør dette etter betalingsfristen, kan det hende organiasjonen rekker å sende deg purring før betalingen fra kommunen har kommet fram til deg. 

Alternativ 2: Be om å få penger tilbake

Har du i denne fritidskort-perioden betalt deltakeravgifter for fast, organisert aktivitet som foregår mer enn 6 ganger per halvår/sesong? Da kan du vise oss hva du har betalt og få penger tilbake. Gå til lillehammer.aktiv-fritid.no, velg Bruk fritidskortet og følg veiledningen videre. Du må laste opp kvitteringer som viser

 1. Betalingsdato eller betalingsfrist i denne fritidskortperioden (01.01.22-30.06.22)
 2. Hva betalingen gjelder, så vi kan se at det gjelder deltakeravgifter til fast, organisert fritidsaktivitet. Ta kontakt om du lurer på hvilke typer aktiviteter som kan dekkes.
 3. At betalingen er gjennomført. 

Det går an å laste opp inntil tre vedlegg samtidig. Merk av de filene du vil legge ved før du laster opp vedleggene.

Ta kontakt om du lurer på noe! Send oss en mail på fritidskortet@lillehammer.kommune.no.

OBS: Fra og med 1. juli 2022 er det ikke lenger mulig å bruke fritidskortet.

Hva kan jeg betale med Fritidskortet?

Fritidskortet kan brukes på deltakeravgifter i faste, organiserte aktiviteter hos organisasjoner som har registrert seg for å delta i prosjektet, og som møter noen minimumskriterier. Det betyr for eksempel speider, fotball, korps, kulturskole og mye, mye annet.

Oversikten over mulighetene er synlig på www.lillehammer.aktiv-fritid.no, og vi håper å få med alle organisasjonene i Lillehammer! Det står mer informasjon om kriteriene for organisasjoner og registreringen nederst på denne siden - tips gjerne de organisasjonene du ønsker skal delta i prosjektet. OBS: Husk at fritidskortet er et gavekort med en utløpsdato - høstens 1000-lapp måtte brukes før 31. desember 2021, og vårens fritidskort må brukes før 30. juni 2022.

Fritidskortet kan dessverre ikke brukes til å dekke f.eks. sommerkurs, cup, transport, leir eller utstyr til aktiviteten. Det kan heller ikke brukes til å dekke ordinært medlemsskap hos treningssentere - men det kan dekke f.eks. kurs eller mer organiserte gruppetilbud på treningssenter om de går over minst 6 møtepunkter pr. halvår/sesong.

Vi håper alle organisasjoner jobber for at ekstrakostnadene skal være så lave som mulig, og at det er lett å bytte, låne og kjøpe brukt utstyr. Kanskje har organisasjonen også en fin løsning for fellestransport til kamper eller andre arrangementer? Du kan også tipse organisasjonen din om å søke midler fra Sparebankstiftelsen DNB eller andre tilskuddsordninger – kanskje får de tilskudd til å lage en egen låneutstyrsbank i organisasjonen. Kanskje vil organisasjonen din også ha en ALLEMED-workshop for å finne gode løsninger for slike utgifter og andre barrierer?

OBS: Fra og med 1. juli 2022 er det ikke lenger mulig å bruke fritidskortet.

Jeg finner ikke aktiviteten min på lista, hva gjør jeg?

Hvis aktiviteten foregår utenfor Lillehammer kommune, kan du betale og deretter få inntill 1000 kroner refundert på lillehammer.aktiv-fritid.no. Da er det viktig at aktiviteten foregår minst 6 ganger per sesong/halvår. Du må laste opp en kvittering eller annen dokumentasjon på hva slags aktivitet det er, og at du har betalt.

Hvis aktiviteten foregår innenfor Lillehammer, kan du si fra direkte til organisasjonen eller til fritidskortet@lillehammer.kommune.no om at du ønsker å bruke fritidskortet hos dem. Da får vi dem forhåpentligvis til å registrere seg. Vi håper de aller, aller fleste organisasjoner i Lillehammer vil være med! Lenger ned på denne siden står det mer informasjon ment for organisasjonene.

OBS: Fra og med 1. juli 2022 er det ikke lenger mulig å bruke fritidskortet.

Hva om aktiviteten koster mer eller mindre enn 1000 kroner per halvår?

Hvis aktiviteten koster mer enn 1000 per halvår kan du bruke fritidskortet ditt til å betale deler av kostnaden. Resten må familien da betale selv. Et annet alternativ er å prøve å finne en aktivitet som koster under 1000 kroner i halvåret. Vi oppfordrer alle organisasjoner til å informere om hva aktivitetene koster på lillehammer.aktiv-fritid.no.

Hvis aktiviteten koster mindre enn 1000 kroner per halvår kan du bruke fritidskortet ditt på flere ulike aktiviteter. Kanskje bruker du først noen hundre på å dekke en rimelig aktivitet, og så resten på å dekke deler av en annen aktivitet? Når du har registrert familien din på lillehammer.aktiv-fritid.no, ser du saldo på hvert barns fritidskort og hva dere har brukt fritidskortet på så langt.

OBS: Fra og med 1. juli 2022 er det ikke lenger mulig å bruke fritidskortet.

Kan jeg spare Fritidskortet-penger fra høsten til våren?

Nei, dessverre – fritidskortet er som et gavekort med en utløpsdato. Pengene du fikk på fritidskortet i høst, kunne bare brukes i høst. Pengene du får våren 2022, kan bare brukes dette halvåret. Fritidskortet kan bare brukes på utgifter som har betalingsdato i riktig periode.

OBS: Fra og med 1. juli 2022 er det ikke lenger mulig å bruke fritidskortet.

Hvor kommer pengene fra, og hvor lenge varer dette prosjektet?

Pengene kommer fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Prosjektet finnes fordi barn har rett til å delta i fritidsaktivitet, og det er både regjering, kommune og det frivillige organisasjonslivet enige om. Det er grunnen til at Fritidserklæringen ble laget, og dette prosjektet er en del av arbeidet med å nå målene i Fritidserklæringen. Hvis du vil lese mer, kan du finne mer informasjon om pilotprosjektet Fritidskortet her

Lillehammer kommune er pilotkommune i perioden 1. august 2021 til 31. juli 2022. Den daværende regjeringen satte i gang pilotprosjektet fordi de ønsket å gjøre dette til et nasjonalt tilbud, og Bufdir og alle pilotkommunene jobber for å finne gode løsninger som gjør det lett å drifte et slikt tilbud over hele landet. Stortinget vedtok i desember 2021 at prosjektet Fritidskortet avsluttes etter vårhalvåret 2022. Våren 2022 er det siste halvåret med fritidskort.

OBS: Fra og med 1. juli 2022 er det ikke lenger mulig å bruke fritidskortet.

Personvern

For å kunne sørge for at

 • alle i riktig målgruppe får tilgang til sitt Fritidskort,
 • de får bruke det slik målet med prosjektet er, og
 • at bare de selv og/eller deres foresatte får mulighet til å styre bruken av barnets Fritidskort,

må vi samle inn og lagre noen personopplysninger. Personopplysningene vi bruker er navn, bostedsadresse, fødselsnummer, kontaktinformasjon, saldo og historikk på det aktuelle Fritidskortet og i noen tilfeller kontonummer. Dette gjelder bare for de som velger å registrere seg i den nye digitale plattformen www.lillehammer.aktiv-fritid.no og ta i bruk sitt/sine barns Fritidskort. Vi henter ikke opplysninger om andre fra målgruppen før familien selv aktivt registrerer seg og godtar vilkårene for behandlingen av personopplysninger.


Du kan lese vår personvernerklæring knyttet til Fritidskortet-prosjektet her.

Du kan lese personvernerklæringen fra leverandøren av systemet Aktiv Fritid her.

Du kan lese mer om hvordan Lillehammer kommunes behandler personopplysninger her.

OBS: Fra og med 1. juli 2022 er det ikke lenger mulig å bruke fritidskortet.


 

Mer informasjon til organisasjoner/arrangører

Hvilke organisasjoner kan være med?

Så mange som mulig! I den nye digitale plattformen, www.lillehammer.aktiv-fritid.no, vil vi gjerne ha med hele den flotte bredden av aktivitetstilbud som finnes i Lillehammer - og kanskje til og med noen nye. Kanskje dere vil starte volleyballag, skatekurs, bokklubb, forskerklubb, cheerleadinglag, matlagingsverksted eller mekkeklubb?

Alle både i og utenfor Lillehammer kan registrere aktiviteten sin i systemet Aktiv fritid ved å registrere "ny arrangør" på admin.aktiv-fritid.no. Det går også an å registrere informasjon om aktiviteter for voksne. For å kunne ta i mot betaling gjennom Fritidskortet-plattformen, må organiasjonen godkjennes av Lillehammer kommune. Ta kontakt med fritidskortet@lillehammer.kommune.no for å få lenke til registreringsskjemaet.

OBS: Fra og med 1. juli 2022 er det ikke lenger mulig å bruke fritidskortet.

Er det nyttig for organisasjonen å delta i prosjektet?

Ja, vi tror absolutt det! Det har to fordeler for dere:

 1. Dere blir synlige i en aktivitetsoversikt de aller fleste av Lillehammers barnefamilier kikker innom i løpet av de neste månedene, og
 2. Dere kan bli en del av «Fritidskortet-menyen», og kan både bidra til prosjektet og få tilgang til disse statlige midlene. Fra pilotkommunene som har holdt på et år allerede, rapporteres det at mange organisasjoner har fått både økt antall medlemmer og økt andel betalende medlemmer.

Det er mange foreldre som benytter plattformen, og da er det bra for både oss, dere og familiene om www.lillehammer.aktiv-fritid.no har informasjon om mange fristende aktiviteter. 

OBS: Fra og med 1. juli 2022 er det ikke lenger mulig å bruke fritidskortet.

Hva må organisasjonen gjøre for at familier skal få bruke Fritidskortet hos oss?

Si fra til fritidskortet@lillehammer.kommune.no, så får dere godkjenningsskjemaet!

For de fleste organisasjoner vil det være enkelt å tilpasse seg rammene for prosjektet:

 • Alle organisasjoner som vil at familier skal kunne betale aktiviteten deres med Fritidskortet, må ta i bruk den nye aktivitetsoversikten vår, registrere bruker der og sørge for å holde kontaktinformasjon og andre opplysninger om aktiviteten oppdatert. Kontakt fritidskortet@lillehammer.kommune.no for å få tilgang til registreringsskjemaet. 
 • Om aktiviteten deres foregår færre enn 6 ganger pr. halvår/sesong, må dere øke antallet faste møtepunkter for at aktiviteten skal godkjennes for Fritidskortet-betalinger.
 • Om dere fakturerer for et helt års aktivitet kun på én faktura eller innenfor ett halvår, ønsker vi oss at dere fordeler fakturaene utover begge halvårene. Fritidskort-saldoen kan nemlig ikke spares fra et halvår til neste halvår, og om utgiftene er jevnere fordelt utover begge halvår kan familiene få full nytte av både de 1000 kronene barnet får i høstsemesteret, og de nye 1000 kronene de får vårsemesteret.

OBS: Fra og med 1. juli 2022 er det ikke lenger mulig å bruke fritidskortet.