Fritidserklæringen bygger på FNs barnekonvensjons Artikkel 31, som sier at alle barn har rett til hvile, fritid, lek og kunst- og kulturopplevelser. ALLEMED er et av flere verktøy som kan hjelpe både kommunen og frivillige organisasjoner med å inkludere enda flere barn og unge, og slik bidra til at målene i Fritidserklæringen og barnekonvensjonen nås. 

Du kan ta kontakt med Ane Solstuen om du ønsker råd om aktiviteter for barna dine, om du har verv i en organisasjon som driver aktivitetstilbud til barn og vil inkludere flest mulig, eller om du jobber med barn og unge og lurer på noe om fritidsaktivitet. Ta også kontakt med fritidsrådgiveren om du har spørsmål om Kultur og fritids inkluderingstilskudd, ferietilbudet Aktiv ferie for alle, BUA Lillehammer, aktivitetsguide eller Opplevelseskortet. Send Ane en e-post eller ring på 48205665.