Endringer av våre tjenster pga Covid-19: Instituttene følger veileder for smittevernfaglig drift for en til en virksomheter utgitt av Helsedirektoratet i samarbeid med Folkehelseinstituttet.  Kontakt fysioterapeutene på instituttene for å legge en plan for ditt behandlingsforløp. Noen av instituttene har også mulighet for videokonsultasjon. 

 

Skogli helse og rehabiliteringssenter
 • Sissel Kalvåg
 • Else Marie Pallisgård  
 
Fredrik Collettsvei 13
 


408 40 595
926 00 885

 
Aktivklinikken
 • Peder Sahlin – manuellterapeut
 • Håvard Selbæk – manuellterapeut
 • Ingeborg Thorsen – maneullterapeut
 • Christine Waagaard – maneullteraeput (perm)/ vikar Endre Vold Engesli – manuellterapeut
 • Tina Friis Mogensen – psykomotorisk fysioterapeut
 • Brita Hope
 • Bård Kalvåg
 • Helge Gjerde
 • Hans Noet
 • Lene Melgård Sæther
 • Linn Rosenlund
 • Thale Ingvild Øfsteng / Sjur Johansen Øfsteng 
   
 
Nordsetervegen 45
417 560 00
Sentrum Fysioterapi og Trening
 • Jette Lanng Pedersen
 • Morten Shultz Dam
 • Marit Kyte Slåstuen 
 • ​Joans Bondesson 
 
Kirkegata 55 
 
61 26 25 10 
 
Lillehammer Fysikalske Institutt
 • Hans Petter Wedege
 
Lars Skrefsruds gate 3  
 
957 66 015
 
Psykomotorisk senter
 • Alette Ottesen
 • Ingar Kvebæk
 • Ingvild C. Myklebust
Bryggerigata 8
 
61 26 20 03