Kommunefysioterapeutene prioriterer arbeid som krever stor grad av tverrfaglig samarbeid og brukere som har vanskelig for å kunne benytte det private fysioterapitilbudet. Det er ofte de som har nyoppståtte skader eller sykdommer, og eldre med sammensatte problemer. Annen fysikalsk behandling utføres av fysioterapeuter med driftstilskudd.

Fagleder fysioterapi: Randi Siverstvoll tlf. 468 56 486 / 61 24 86 00

Tjenesten utøves ved:
• Rehabiliteringssenteret
• I pasientens hjem
• Lillehammer helsehus

Hvordan få tjenesten:
Bruker kan henvende seg direkte til rehabiliteringssenteret for vurdering, råd og veiledning. De brukere som ikke selv kan gjøre henvendelser ivaretas av hjemmesykepleier, pårørende eller andre som kan henvende seg på vegne av bruker.

Egenandel: det er egenandel på fysioterapi som inngår i egenandelstak 2 (frikort 2). Vi bruker Helfo sine gjeldende takster: 

https://helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/betaling-hos-fysioterapeut#Egenandeler-hos-fysioterapeut-og-frikort