Lillehammer kommune, veg og trafikk, har ansvaret for gatebelysning langs kommunale veger. 

For best mulig vedlikehold av veg -og gatebelysningen ber vi at publikum melder fra om mørke lamper og nedkjørte eller skadede lysmaster. Det utføres jevnlig vedlikehold etter motatt melding fra publikum, noe tid på påperegnes. 

Meldinger om feil og skader på lysmaster/-armaturer og farlige forhold ringes inn til servicetorget i Lillehammer kommune, telefon 61 10 77 00 eller registrer en melding i mitt nabolag.