Lillehammer kommune prøver så langt det lar seg gjøre å feie kommunale veger og plasser før 17.mai hvert år. Feiemaskin tar område for område.

For at resultatet skal bli best mulig må feiemaskinene sikres fremkommelighet, det vil derfor bli satt ut parkeringsforbud i enkelte veger og gater. I noen gater vil det bli liggende igjen sand og grus på grunn av parkerte biler og andre hindringer, dette vil om mulig bli feiet opp senere.

Feiemaskinene er saktegående og vi ber trafikantene vise tålmodighet og at det holdes noe avstand slik at trafikkfare unngås. 

For å oppnå best mulig resultat utføres hovedsakelig feiing i varmegrader, fremdriften må derfor avpasses noe etter temperaturen.

Vil du sjekke om din veg er driftet i kommunal regi? Sjekk dette kartet. Alle grønne veger blir driftet av kommunen.