Et gjestebud er et uformelt møte med fire til åtte deltakere som ledes av en utnevnt vert som får ansvar for å invitere til og gjennomføre gjestebudet. Dette er en metodikk som har hatt stort hell andre steder i landet, men som hittil ikke har vært utprøvd i Lillehammer kommune.  
 
Prosessen ledes av en utvalgt innbygger eller organisasjon, som selv bestemmer hvem som skal inviteres og hvor gjestebudet skal foregå. Et gjestebud kan foregå på kafé, som en gåtur, på et foreningsmøte eller på arbeidsplassen. Lillehammer kommune dekket inntil 500 kroner i utgifter for hvert gjestebud som ble holdt.

Det ble holdt
 til sammen fem gjestebud. Av de som gjennomførte gjestebudet, var tre privatpersoner (en mann og to kvinner) og to organisasjoner (Lillehammer frivilligsentral og Fusion HiNN, en flerkulturell matgruppe ved Høgskolen i Innlandet). I tillegg ble et studentkollektiv invitert til å delta, men de trakk seg før de hadde rukket å gjennomføre gjestebudet.

Dette var spørsmålene deltakerne på gjestebudene skulle ta stilling til: 

 

> Hvilke kulturtilbud er viktige for deg i Lillehammer?  

> Hvilke kulturtilbud savner du i Lillehammer?  

> Hva kunne du tenke deg å være med på å få til i Lillehammer? 

> Et tankeeksperiment: I 2030 er Lillehammer utstillingsvindu for Norges nyeste kultursatsning. Folk fra hele verden kommer for å se. Hva ser de?  


Svarene ble samlet inn i ettertid og blir en del av planens kunnskapsgrunnlag, sammen med øvrige innspill fra medvirkningsprosessen. 

Vi takker alle som var sporty og stilte opp!