Søk om gravetillatelse

Alle som ønsker å grave i kommunal veg må søke kommunen om dette. 

Søknad sendes via kundeportal hos Geomatikk AS, ledningsportalen.no.

Gravearbeidene må utføres i henhold til følgende instrukser: Gravearbeider i offentlige arealer. 

Oversikt over innvilgede gravesøknader i Lillehammer kommune

I graveperioden må det påregnes redusert fremkommelighet da vegen kan helt eller delvis bli stengt.

Tekniske kart

Tekniske kart over Gausdal, Lillehammer og Øyer og med oversikt over veg -vann og avløpsanlegg, eiendomsgrenser og flyfoto er tilgjengelig på www.glokart.no.

Søk om arbeidstillatelse

Ønsker du utføre arbeid på kommunal veg- og gategrunn må du søke Lillehammer kommune om tillatelse, gjelder blant annet stillas, kran/liftarbeid osv.

Hensikten er at arbeidene gjennomføres på en effektiv og sikker måte.

Søknad sendes via kundeportal hos Geomatikk AS, ledningsportalen.no.