Lovgrunnlag, grunnskole for voksne

§ 4A-1

Personer over 16 år som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring. Grunnskolefag som tilbys er: Norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag. Hovedregel for rett til grunnskoleopplæring gjelder for

- Voksne over 16 år uten dokumentert grunnskole.
- Voksne over 25 år som trenger grunnskoleopplæring

Retten gjelder personer over opplæringspliktig alder, 16 år, så langt de ikke har rett til videregående opplæring (§ 3-1). For minoritetsspråklige søkere gjelder i tillegg at de har oppholdstillatelse og gjennomført begynneropplæring i norsk. Asylsøkere 16-18 år har rett til grunnskoleopplæring selv om de ikke har oppholdstillatelse

Inntak

Søknadsfrist: 1. mars.
Alle søkere blir innkalt til samtale før det blir fattet vedtak.

Oppmeldingsfrist for privatister er 1. februar

Rådgiver

På Lillehammer læringssenter har vi en rådgiver som kan ta imot spørsmål som gjelder skolegang fra hjemlandet og videre skolegang i Norge.
Rådgiveren kan bla. hjelpe deg med

  • Informasjon om videre utdanning
  • Søknad på videre studie
  • Sende dokumenter/vitnemål for oversetting og godkjenning.
  • Søknad på lån/stipend i Lånekassen. ( gjelder bare for de som går grunnskole for voksne )
  • Gi råd og hjelp i spørsmål av mer personlig karakter
  • Formidle ønsket kontakt med andre instanser utenfor skolen.

Rådgiveren har taushetsplikt.
For nærmere informasjon , ta kontakt med  frode.brufladt@lillehammer.kommune.no