Hvem er gruppetilbudet for?

  • Du må være over 18 år 
  • Du må være rusfri
  • Du må ønske å opprettholde en rusfri hverdag 

Hva forventer vi av gruppedeltakerne?

  • Du må gi beskjed om du er forhindret fra å komme 
  • Du må overholde den moralske taushetsplikten 
  • Du velger selv hvor mye du vil dele 

Tidspunkt for rusfri-gruppa 2022

Vi har gruppe hver tirsdag fra klokken 18:00 - 19:30 Sted: Storgata 9B

Siste møte før sommerferien er tirsdag 31. mai. 

Praktiske opplysninger

  • Gruppetilbudet går hver tirsdag klokken 18:00 - 19:30 i Storgata 9B 
  • Gruppetilbudet er gratis 
  • Gruppetilbudet ledes av miljøterapeuter fra psykisk helse og rus