Balansegruppe - dette er en gruppe for deg som har nedsatt balase, er redd for å falle og/ eller har falt. Tilbudet er både for deg som går med hjelpemilder og du som klarer deg uten. Det er en gruppebasert trenig som ledes av fysioterapeut på Lillehammer rehabiliterigssenter. Målet er at du skal få bedre balanse, og at du skal få råd og tips om hva du ka trene på / gjøre hjemme. Gruppen varer i 7 uker, og det er 2 treninger i uka; mandager og torsdager, kl 12 -13. 

Seniorgruppe - dette er en gruppe for deg som trenger hjelp til generell trening. Gruppen ledes av fysioterapeut på Lillehammer rehabiliteringssenter. 1 time pr uke og du kan være med i max 12 uker. Det er en 2-delt time der det er ca 1/2 time individuell trening og 1/2 time i gruppe. Gruppen er onsdager kl 12 -13.

Lungegruppe - dette er en gruppe for deg som har en lungediagosne. Det kan være kols, astma eller noe annet. Det er trening 1 time i uka på Lillehammer rehabiliteringssenter, torsdager kl 10.30-11.30. Gruppen ledes av fysioterapeut.

Kontaktinformasjon på alle gruppene: fysioterapeutene på Lillehammer rehabiliteringssenter, tlf: 61 10 78 80