Velkommen til Hammartun skole!

Hammartun skole er Lillehammer kommunes eneste kombinerte barne- og ungdomsskole. 500 barn og om lag 70 voksne har sitt daglige virke her. Vi holder til midt i hjertet av Lillehammer.

Vårt motto er Læring og trivsel i sentrum!

Om skolen

Hammartun er Lillehammers største skole, Lillehammers eldste skole og Lillehammers eneste 1-10 skole. Selv synes vi også vi har Lillehammers flotteste skole!

Kontakt oss

Besøksadresse: Skolegata 32-37, 2609 Lillehammer
Postadresse: Skolegata 32-37, 2609 Lillehammer

Kontakt oss på e-post
Følg oss gjerne på Facebook

Telefon: 61 10 78 43

Rektor: Hege Karlsen T: 41672533
Ansatte ved Hammartun skole

Åpningstider: Man-tors: 8.00-15.45, Fre: 8.00-14.45
Åpningstider SFO: 7.00-16.30
Start- og sluttider for elevene 22/23

Kontaktinfo SFO:
1. trinn: 476 85 517 | 2. trinn: 476 83 851 | 3.-4. trinn og basen: 475 18128
SFO-leder Mette Tråseth: 977 15 067

Lavterskelteam
Brosjyre
Kontakt sosiallærer 918 59423

Godt skolemiljø

Hammartun skole jobber jevnt og trutt for at alle elevene skal ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, inkludering, trivsel og læring.

Vi godtar ikke krenkende oppførsel som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Elever, foreldre og vi som jobber på Hammartun har et felles ansvar for å nå disse målene. Gjennom samarbeid og avtalte strukturer gjør vi det vi kan for å lykkes.

Her kan du lese skoles plan for skolemiljøarbeidet.

Foreldrekontakter og FAU

Valgte representanter i FAU skoleåret 2021/22:

1.klasse-  Asbjørn Brovold Gabrielsen 99516021
2. klasse - Mari Nørstegård Tomren, 982 57 174
3. klasse - Mathias Nordvi, 415 02 812
4. klasse - Natalie Fossgård, 917 69 737
5. klasse - Håvard Bakken, 918 10 269
6. klasse - Lene Marie Bjugan, 980 05 651
7. klasse - Lars Thorsrud, 900 17 539
8. klasse - Gunnar Klinge, 92 80 95 94
9. klasse - Silje Engebakken 992 66594 og Tone Sveengen
10. klasse - Camilla Granlien, 922 51 280
 

Referater fra FAU-møter

Skoleåret 2022-23
august oktober november desember januar februar  mars april mai juni

 

Skoleåret 21/22 Skoleåret 20/21
Innkalling Referat Innkalling Referat
01.09.21 01.09.21    
06.10.21 06.10.21    
03.11.21 03.11.21    
01.12.21 01.12.21    
05.01.22 05.01.22    
02.02.22 02.02.22    
09.03.22 09.03.22   10.03.21
06.04.22 06.04.22 07.04.21 07.04.21
04.05.22 04.05.22 05.05.21 05.05.21
01.06.22 01.06.22 02.06.21 02.06.21

 

FORELDREKONTAKTER

KL

          NAVN

      

  TLF

1A

1B

1C

Hilde R Rogndokken

Tarjei A Myklebust

Ingeborg MH Thorsen

hilderog@hotmail.com

tarjei@mydesigns.no

imhthorsen@gmail.com

99290797

95761994

97529568

2A

Johanna M.J. Nordquist

johannabrekken@gmail.com

99255933

2B

Hege Tandberg

hege.tandberg@gmail.com

97542155

3A

Ragnhild Gryt

ragnhildgryt@gmail.com

95800610

3B

Eivind Flaa

eivindfl@gmail.com

92037687

3C

Hilde Røvik Rogndokken

hilderog@hotmail.com

99290797

4A

Ida Åmot

ida_aamo@hotmail.com

95807734

4B

Natalie Fossgård

na_talie_f@hotmail.com

91769737

4C

Øyvind Maartmann

omaartma@online.no

948 79 378

5A

Annikken Borgerstand

annikken.borgestrand@gmail.com

99015267

5B

Marco Kovacevic

bickopr@hotmail.com

46695321

6A

Torbjørn Mæhlum

torbjorn.mahlum@gmail.com

97012810

6B

Hege Johansen

hjohnsen35@hotmail.com

90216951

6C

Linda Mork Hallberg

linhallb@online.no

90573898

7A

Jerorn de bock

jeroendeb100@hotmail.com

92666784

7B

 

 

 

8A

Lill Monica Jakobsen

lillmonic@hotmail.com

90609055

8B

Trond Jakobsen

trond.h.jakobsen@gmail.com

951 12 816

9A

Anita Paternoster

anitapaternoster@gmail.com

911 29 549

9B

Nicholas Sando

nsando@gmail.com

990 15 320

10A

Kjersti W. Jevne

kjersti_jevne@hotmail.com

97715819

10B

Camilla Granlien

post@camillagranlien.no

92251280

Helsesykepleier

Linn Bråten (1.-4.) - 468 62 825
Trude Skjåk (5.-10.)- 908 08 344

Alle skolebarn skal ha tilbud om skolehelsetjeneste.
Denne tjenesten skal ta vare på elevenes helse og trivsel og forebygge sykdom og skade. Helsesykepleiers viktigste oppgave er å ta vare på barn og unges fysiske og psykiske helse. 
Elever, foreldre og lærere er velkommen til samarbeid om elevenes helse og trivsel.

Helsesykepleier har taushetsplikt!

Både foreldre og elever er hjertelig velkomne til å ta kontakt med skolehelsetjenesten ved spørsmål eller behov for oppfølging.

Helsesykepleier på Hammartun skole er Linn Bråten og Trude Skjåk. Ta gjerne kontakt!

Linn Bråten (1.-4. trinn) tlf. 46 86 28 25. Email: linn.braten@lillehammer.kommune.no

Tilstede på skolen onsdag, torsdag og fredag, tirsdag ved behov.

Trude Skjåk (5.-10. trinn) tlf. 90 80 83 44 Email: trude.kristin.skjak@lillehammer.kommune.no

Tilstede på skolen mandag, onsdag, torsdag og fredag, tirsdag ved behov.

Skolehelsetjenesten

Visma skole

For å melde fra om sykt barn eller andre beskjeder til kontaktlærer bruker vi et system som heter Visma Flyt skole.

Vi anbefaler at alle foresatte laster ned appen "Min skole - foresatt" og registrerer seg som bruker på skole.visma.com/lillehammer

Her finner du en kort informasjonstekst om systemet.

Undervisningsplaner

Lokal læreplan:

Norsk | Matematikk | Engelsk | Naturfag | Samfunnsfag | KRLE | Musikk | Kroppsøving | Mat & helse | Kunst og håndverk | Tysk | Spansk | Fransk

Årsplaner og fagplaner:

1. trinn | 2. trinn | 3. trinn | 4. trinn | 5. trinn | 6. trinn | 7. trinn | 8. trinn | 9. trinn | 10. trinn

Ukeplaner

Showbie (krever pålogging)

NBNBNB!

Dette året starter vi med nye læreplaner, og må bygge opp alle årsplanene våre fra bunnen. Det vil derfor ta noe tid før alt er på plass. Dag til dag kommunikasjonen finner elevene i Showbie.

 

 nullmobbing.jpg  mittvalg.jpg  miljofyrtarn.jpg