På dagtid er det både torghandel og parkeringsmuligheter på Stortorget. Det er også mulig for andre å benytte torget for kort- eller langtidsutsalg, eventuelt til arrangementer. 
Når det gjelder parkering, så kan du parkere i tre timer, timeprisen er lik annen kommunal korttidsparkering. 

Ønsker du informasjon om bruk av torget til salg eller arrangement, ta kontakt med servicetorget, tlf: 61 10 77 00.