Har du det vanskelig selv? Eller kjenner du noen som har det vanskelig? Det finnes flere tjenester i kommunen som kan hjelpe deg.

Ring og drøft bekymringen din med en fagperson.

Du kan ringe:

  • Barneverntjenesten, tlf. 61 05 05 00
  • Helsestasjonen, tlf. 61 22 17 70
  • Ungdomsbasen, tlf.  94 83 78 86
  • Psykisk helseteam i kommunen, tlf. 91 71 33 38
  • Politiet, tlf. 02800
  • Alarmtelefonen 116-111

Hvis du vil finne mer informasjon om hvilke tjenester og hjelp som finnes i kommunen, se linkene under:

http://www.lillehammer.kommune.no/tjenester-for-barn-og-unge.6149274-455972.html

http://www.lillehammer.kommune.no/tiltak-rettet-mot-barn-og-unge-og-deres-familier.6149277-455973.html