Hva lærer jeg i programmet?

  • Å hjelpe og legge til rette for at du skal oppnå hasjfrihet
  • Gi kunnskap som kan brukes i prosessen for å oppnå hasjfrihet.
  • Gi økt kunnskap om cannabis.

Hva inneholder programmet?

  • Individuell oppfølging over 8 - 10 uker 
  • Vi møtes 2-3 ganger i uken
  • Tilbud om tilbakefallsforebyggende samtaler etter programslutt
  • I samarbeid med deg kan vi også tilrettelegge for andre kurs eller annen oppfølging

Om hasjavvenning og veiledet selvhjelp

Parallelt eller som et alternativ til hasjavvenningsprogrammet anbefaler vi at du bruker HAP-appen. Denne appen er ment som et hjelpemiddel for deg som ønsker å slutte med eller ta en pause fra ditt forbruk av cannabis. Den kan også være til hjelp om du ønsker å redusere ditt bruk. Appen gir daglig verdifull kunnskap, påminnelser, oppmuntringer og oversikter som kan bidra til at slutteprosessen blir enklere. Last ned: 
HAP IOS  
HAP Android 
Veileder til bruk av appen.