Lillehammer kommune legger med dette forslag til ny gebyrforskrift for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering ut på høring. 

Frist for innsendelse av uttalelser er satt til 11.11.2022. Uttalelser sendes skriftlig på en av følgende måter: