Kontaktinformasjon

Hukommelsesteamet i Lillehammer kommune er organisert ved Tildelingsenheten for helse og sosialtjenester, og består av: 

Demenskoordinator   

Spesialsykepleier og fagleder i hukommelsesteam 

Bente Storsveen 

61105128/94820465 

Epost: bente.storsveen@lillehammer.kommune.no 

Ergoterapeut 

Lars Tofte Røislien 

Tlf: 46893451 

Epost: lars.tofte.roislien@lillehammer.kommune.no 

 

Øvrige funksjoner tilknyttet hukommelsesteam 

Fagkonsulent 

Sykepleier 

Marion Hovde 

Tlf. 91773758  

Epost: Marion.hovde@lillehammer.kommune.no 

Fagkonsulent 

Spesialsykepleier  

Hilde Kristin Brathovde 

Tlf. 90979467 

Epost: Hilde.kristin.brathovde@lillehammer.kommune.no 

 

Vil du lese mer om Tildelingsenheten for Helse og sosialtjenester i Lillehammer kommune, kan du trykke her

 

Hvem kan kontakte oss?

 • Enkeltpersoner, nærmeste pårørende, øvrig familie og venner kan ta kontakt med oss for samtale, råd og veiledning. 
 • Helsepersonell i kommunehelsetjenesten som yter omsorg til personer med demens.
 • Fastleger 
 • Spesialhelsetjenesten
 • Øvrige interne og eksterne samarbeidspartnere. 

 Hva gjør hukommelsesteamet? 

Etter stilt diagnose kan hukommelsesteam blant annet bidra med: 

 • Oppfølging og veiledning av personer med demens og pårørende.  
 • Samarbeid med fastlege og eventuelt spesialisthelsetjenesten, herunder systematisk oppfølging og kartlegging av demensutvikling. 
 • Informasjon om velferdsteknologi, hukommelseshjelpemidler, aktivitetstilbud og helsetjenester i kommunen. 
 • Tilrettelegge hjemmesituasjonen for personer med demens og pårørende for å fremme trygghet og mestring i hverdagen. 
 • Utarbeide individuelt tilrettelagte tilbud og tjenester sammen med personen selv og pårørende, i samarbeid med aktuelle tilbud/tjenester i kommunen.
 • Koordinering og samarbeid med aktuelle tilbud og tjenesteområder i kommunen. 

Hukommelsesteam samarbeider fortløpende med fastleger, spesialisthelsetjenesten og med tjenesteområdene i kommunen som har tilbud og tjenester til personer med demens. Samarbeidet bygger på prinsipper for personsentrert omsorg og brukermedvirkning, innenfor områder som nettverksarbeid, sosial deltagelse, fysisk og mental aktivitet, planlegge miljøbehandlingstiltak både i og utenfor eget hjem, og sikre tilstrekkelig bistand til daglige gjøremål etter behov.  

Har du spørsmål knyttet til demens, er du velkommen til å ta kontakt med hukommelsesteam for en uforpliktende samtale.