Hundeluftegården på Indre Busmoen er tilknyttet et større tur- og friluftsområde langs Mjøsa, Strandpromenaden. Her kan hunder løpe og leke fritt innenfor et inngjerdet område på nær tre mål. Luftegården eies og driftes av Lillehammer kommune ved Park og idrett.

Hundeluftegården har en aktiv brukergruppe og et styre som adminsitrerer Facebookgruppen "Friområdet for hunder på Strandpromenaden". 

 

Regler for bruk av hundeluftegården:

  • Her kan hunder slippes løs uavhengig av bestemmelser om båndtvang.
  • Sørg for at portene til luftegården er forsvarlig lukket til enhver tid.
  • Hundeholder skal alltid ha kontroll på hunden når den er løs og vise hensyn til andre brukere.
  • Tisper med løpetid, hunder med aggressiv adferd, syke hunder eller hunder som mistenkes for å ha en smittsom tilstand, skal ikke slippes på området.
  • Plukk opp hundeekskrementer og annet avfall og legg i avfallsbeholder. 

ÅPNINGSTIDER: 08:00 - 21:00 - ALLE DAGER