• norsk statsborger som har fylt 18 år innen utgangen av 2023 og er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge.

  • statsborger i Danmark, Finland, Island eller Sverige og har fylt 18 år innen utgangen av 2023. Du er også registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge senest 30. juni 2023.

  • ikke norsk statsborger men har fylt 18 år innen utgangen av 2023. Du har også vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre sise årene før valgdagen.

Står du i manntallet?

Manntall til både kommunestyre- og fylkestingsvalget vil legges ut til offentlig ettersyn på servicetorget i rådhuset, så snart det lar seg gjøre etter 30. juni.

Manntallet er en oversikt over hvem som har stemmerett i en kommune. Er du bosatt i Norge, blir du automatisk ført inn i manntallet i kommunen du er registrert i folkeregisteret som bosatt i den 30. juni 2023.

Du kan forhåndsstemme i alle kommuner i Norge, men skal du stemme på valgdagen må du gjøre det i et valglokale i kommunen du er manntallsført i.

Skal du flytte?

Flytter du til en annen kommune må du melde flytting til folkeregisteret innen 30. juni for å bli ført inn i manntallet i den nye kommunen. Flytter du til en annen kommune etter denne datoen står du i manntallet i kommunen du flytter fra. Det er folkeregistrert bosettingsadresse 30. juni valgåret som avgjør hvilken kommune du er manntallsført i.