Hjelp:

Ved akutt selvmordsfare: 113

 

Døgnåpne hjelpetelefoner:

Mental helse, hjelpetelefon: 116 123

Kirkens SOS, krisetelefonen: 22 40 00 40

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

 

Ingen skal være alene med tunge tanker og med tanker om å ta livet sitt. Dersom du har slike tanker er det viktig at du får hjelp. Snakk med en voksen og fortell hvordan du har det.

Du kan både snakke med familiemedlemmer, andre voksne du stoler på som læreren din, sosiallærer eller helsesykepleieren på skolen din, treneren din eller andre du kjenner.