Hensikten med konferansen er todelt:

  • Skape entusiasme for at vi kan få til noe stort i regionen
  • Få innspill til regional næringsplan før politikerne skal begynne behandlingen av planen

Konferansen er åpen for alle, men den er spesielt relevant for næringslivsrepresentanter som ønsker utvikling. Konferansen er gratis, men grunnet begrenset med plasser, kreves påmelding: Påmeldingslenke

Program:

  • 09.00: Velkommen ved regionrådsleder Mari Botterud
  • 09.15: Ulf Bjerknes, Swix.
  • 10.00: Presentasjon av regional næringsplan, samt plenumsdiskusjon underveis. Presentasjonen vil holdes av gruppeledere og gruppesekretærer som har jobbet med ulike deler av planen
  • 11.00: Pause m/kaffe og noe å bite i
  • 11.20: Presentasjon av regional næringsplan fortsetter, inkludert plenumsdiskusjon
  • 12.20: Paneldiskusjon med Ottar Henriksen, medlem Innlandsutvalget, Sveinar Kildal, rådmann i Øyer, Torunn Aas Taraldrud, regiondirektør Innovasjon Norge og Ådne Stenberg Vik, student HiL og leder av Start Norge
  • 13.00: Avslutning og mulighet for lett lunsj

Se komplett invitasjon.