Hvorfor sykkelby ?

Det er mange gode grunner hvorfor Lillehammer ønkser å være en "sykkelby"

Sykkelbyen logo NY.bmp

 LILLEHAMMER SYKKELBY - HVORFOR SYKKELBY ? 

En sykkelby er en by med bedre plass, mindre støy, renere luft og friske innbyggere.  Sykling er ikke et mål i seg selv, men et effektivt middel til å skape en bedre by å leve i.

Sykkelbyens visjoner

      Å legge til rette for sykkelen som et urbant framkomstmiddel i byen og nærområdene

      Å bidra til å utvikle en kultur der sykling blir et naturlig valg i hverdagen for flere enn i dag 

(..i hvilken grad sykling preger bybildet og oppfattes som en naturlig transportform og de holdninger og kunnskap samfunnet har til det å sykle)

 

 Sykkelbyens målsetninger:

      Flere som velger sykkel som transportmiddel i byen

      Det skal være trygt, enkelt og praktisk å bruke sykkel i byen

Hva skal til:

  • Et sammenhengende og tilrettelagt sykkelnett og gode offentlige sykkelparkeringer.
  • God kvalitet på vedlikehold og drift av sykkelnettet både sommer og vinter

 

 

DELTAKELSE

Men vi kan ikke gjøre det alene – vi har bruk for all den hjelp, vi kan få – fra innbyggere, bedrifter, organisasjoner osv.  Med denne hjemmeside ønsker vi derfor å komme i dialog med innbyggerne om, hvordan vi kan skape en god sykkelby.  Si din mening på bloggen, meld deg inn i Facebook-gruppen ”På sykkel i Lillehammer” eller send oss en mail med ris, ros eller gode idéer.  Vi vil gjerne høre din mening.

 

“SYKKELAMBASSADØRER”

Hvis du har lyst til at bli en “sykkelambassadør” og kunne delta i arbeidet med å utvikle god sykkelkultur i Lillehammer, - så hører vi gjerne fra deg.   Send en mail til Lillehammer kommune ved prosjektleder Roar Skotvoll mailto:roar.skotvoll@lillehammer.kommune,no