Her kan du lese mer om koronavaksinering og hvem som er anbefalt å ta 3. dose. 
Koronavaksinering er gratis og frivillig.