Møtekalender
UtvalgJanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDes
Administrasjonsutvalget                   15
   
Brannstyret i Lillehammer Region brannvesen   19
    09
        10
  12
Fagutvalg for helse og omsorg 10
07
07
11
09
13
  29
12
01
10
07
21
 
Fagutvalg for oppvekst, utdanning og kultur 11
08
14
11
09
14
    13
11
08
22
 
Formannskapet 23
06
20
06
20
17
15
22
05
19
  21
24
04
18
16
06
20
04
Klagenemd for eiendomsskattesaker   05
12
23
  03
07
27
           
Klagenemnda       17
               
Kommunestyret 25
22
22
26
31
21
    27
25
29
13
Lillehammer kommunale boligstiftelse   19
  16
      27
    19
 
Lillehammer seniorråd 12
09
09
13
11
15
    14
12
09
30
 
Lønnsutvalget           05
    04
     
Regionrådet     16
19
25
      07
26
  04
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne   05
05
09
07
11
    10
08
05
26
 
Skattetakstnemnda for eiendommer 16
22
29
12
15
16
23
05
16
22
23
28
15
  24
       
Ungdomsrådet 23
06
20
05
12
          19
     
Utvalg for plan og samfunnsutvikling 11
17
15
15
22
19
03
16
14
28
  23
18
20
11
18
22
29
06
Valgnemnd 25
22
    31
21
    27
     
Valgstyre         31
05