Etter en snørik vinter med sen snøsmelting har i år ført til noe senere oppstart for feiing, men områder som benyttes under 17.mai feiring, vil bli prioritert og feid før nasjonaldagen. Er ikke ditt område blitt feid før nasjonaldagen, si gjerne i fra. 

For at resultatet skal bli best mulig må feiemaskinene sikres fremkommelighet, det vil derfor bli satt ut parkeringsforbud i enkelte veger og gater. I noen gater vil det bli liggende igjen sand og grus på grunn av parkerte biler og andre hindringer, dette vil om mulig bli feiet opp senere.

Feiemaskinene er saktegående og vi ber trafikantene vise tålmodighet og at det holdes noe avstand slik at trafikkfare unngås. 

For å oppnå best mulig resultat utføres hovedsakelig feiing i varmegrader, fremdriften må derfor avpasses noe etter temperaturen.