Musikk generelt

Kulturskolen har et variert undervisningstilbud innen musikk som omfatter mange instrumenter og kor.

Undervisningen foregår i små grupper/individuelt, eller i større grupper. Hovedregelen er ukentlige leksjoner.

Kulturskolen har en rekke prosjekter, konserter, samspillstilbud o.l. I forbindelse med slike aktiviteter vil den ukentlige undervisningen ofte bli omorganisert.

Innholdet i undervisningen er avhengig av disiplin/tilbud. En del felles emner vil imidlertid all undervisning i musikk ha som basis. Vektleggingen vil variere forholdsvis mye etter disiplin og alder.: • Spill / sang uten noter • Spill / sang etter noter • Improvisasjon og komponering • Musikkorientering ( teori, historie ) • Konserter og opptredener

Undervisningsmetoden kan variere. Generelt legges det vekt på å stimulere til læring gjennom positiv egenaktivitet og musisering der musikkglede skal stå i sentrum. Men også metoder som krever grundig og nøyaktig arbeid ( bl.a «pugging»)- brukes.

Undervisningsstoff velges ut for å bygge opp om de mål og planer skolen har med sikte på å gi et best mulig opplegg for den enkelte elev.

Under kan du lese mer om de ulike tilbudene innen musikk

Kor og sang

Lillehammer kulturskoles vokaltilbud består av sangundervisning og korsang.

Sangundervisning.
Sang – er stemmens instrument. Sang gir et godt grunnlag for all musikalsk utfoldelse, og kan brukes i alle sjangre som for eksempel: klassisk, pop, rock, folkemusikk, jazz, samtidsmusikk.Kulturskolen  tilbyr opplæring på sang både for nybegynnere og viderekomne elever. Sangundervisningen omfatter opplæringen  i små grupper eller enkeltvis, og deltakelse i kulturskolens kor.  Vi tar opp elever på sang fra 7. klasse.Tid for undervisningen avtales ved skolestart. Både formiddag  og ettermiddag  fra mandag til fredag kan være aktuelt. 

Lillehammer kulturskoles kortilbud er åpent for alle som ønsker det, fra 2. klasse. Man kan være med i kor til fylte 26 år.

Kortilbudet er delt i tre grupper:

Aspirantkor 2.-4. klasse.

Ukentlige øvelser på 60 minutter. Korsang, utvikling av sangteknikk, innøving av sanger.
Tirsdager kl. 16.15-17.15

Barnekor 5.-7. klasse

Ukentlige øvelser på 90 minutter, i tillegg vil det bli gitt gruppe-/individuell undervisning ved spesielle behov. Korsang, utvikling av sangteknikk, innøving av repertoar.
Tirsdager 17.30-19.30

Ungdomskor 8. kl.-26 år.

Ukentlige øvelser på 120 minutter, i tillegg vil det bli gitt gruppe-/individuell undervisning ved spesielle behov. Korsang, utvikling av sangteknikk, innøving av repertoar.
Torsdager kl. 16.45-18.45

Foreldregrupper for aspirant- og barnekor kan organiseres etter ønske og behov, og Ungdomskoret har eget elevstyre, som bl.a. er med å skape et godt miljø ved å lage hyggekvelder, turer, seminarer o.l.

Kordirigent og sanglærer er Iva Thorarinsdottir fra skolestart 2018.
 

ungodmskor g

Piano

Piano er et allsidig instrument som kan brukes i mange sammenhenger både som soloinstrument og i samspill med andre. Det er mye brukt som akkompagnementsinstrument og det kan brukes i ulike ensembler. Piano blir brukt i de fleste musikkstilarter, klassisk, jazz, rock, samtidsmusikk..

Opplæringen foregår enkeltvis eller i små grupper. Fra 2.klasse. Det er en forutsetning at elevene har tilgang på piano til øving hjemme (vanlig akusitisk eller digitalt, ikke keyboard). Det er viktig at elevene deltar på samspill og konserter.

Våre lærere på piano er

Elisa Aspenes Robak
Janeth Bjørgås
Tor Selmer
Sjur Magnus

Trekkspill

Trekkspill er et allsidig instrument som kan brukes i mange sammenhenger både som soloinstrument og i samspill med andre. Det er mye brukt som akkompagnementsinstrument og det kan brukes i ulike ensembler. Trekkspill blir brukt i de fleste musikkstilarter, klassisk, folkemusikk, jazz, rock, samtidsmusikk

Opplæringen foregår individuelt eller i små grupper. Fra  2.klasse. Trekkspill finnes i mange varianter.Vi anbefaler knappespill med norsk system ,men undervisningen er åpen også for andre systemer, også instr. med melodibass (accordeon). I undervisningen brukes musikk fra ulike genre. Spill etter noter og gehør. Vi prøver å variere spillestoffet og benytter oss av musikk fra forskjellige genre, alt fra kjente barnemelodier til mer tradisjonell trekkspillmusikk (dansemusikk/folkemusikk),underholdningsmusikk eller mer klassisk musikk. Samspill er også en del av undervisnigsopplegget i perioder. .

Kulturskolen har noen instrumenter til utleie.

Vår lærer på trekkspill er
Sigurd Tingstad

trekkspillgruppe a

Gitar

Gitaren er et svært bruksvennlig og allsidig instrument. Det brukes både som akkompagnementsinstrument og soloinstrument.

Gitarundervisning fra 4.klasse. Gitar undervises enten i store grupper inntil 10 elever eller i smågrupper/individuelt (kan velges i søknadsskjemaet).

I breddetilbudet legges det vekt på god utvikling i akkordspill med bruk av sang til samspillsituasjoner. Vi jobber med rytmisering av anslag, barregrep og bruk av capo.

I kjernetilbudet fokuserer vi i tillegg på god utvikling innenfor ulike spilleteknikker og sjangere; fingerspill etter kompfigurer og tabulator (TAB), samt solospill, improvisering og spill av riff etter ulike skalamønstre. Vi benytter både tabulator- og notelære, og elevene blir godt kjent med instrumentets gripebrett. Vi forsøker oss også på elgitar, og muligheten for å spille sammen i band vurderes ut ifra elevenes ferdigheter. Sjangerbredde er viktig i dette arbeidet, som rock, blues, country, jazz, klassisk, flamenco. Elevene kan også få utfordret sin musikalske fantasi og kreativitet i komponering/låtskriving.

Elevene får øvd seg i å bli trygge foran et publikum ved å spille foran hverandre, og målet er å delta på et eller flere av skolens ulike konsertarrangementer.

Repertoaret består av en variert blanding av nytt og gammelt materiale, hvor elevene selv får mulighet til å komme med innspill.

Vår lærer på gitar er
Nils Johan Ødegaard

2

El-bass

Elbass

Elbassen kan benyttes både som del av en rytmeseksjon ved samspill med andre, og som soloinstrument.

El-bass undervises fra 4.klasse.

I undervisningen legges det vekt på god utvikling i grunnleggende spilleteknikker. Vi spiller etter akkordbesifring, tabulator (TAB), og notespill. Vi skal innom ulike stilarter som rock, pop, blues, jazz, funk og reggae.

Samspill med gitarelever vil være naturlig. Elevene får øve seg i å bli trygg foran et publikum ved å spille foran hverandre. Målet er å delta på et eller flere av skolens ulike konsertarrangementer.

Vår lærer på gitar og elbass er
Nils Johan Ødegaard

Slagverk

Slagverkinstrument er et musikkinstrument hvor lyden blir produsert ved at man slår mot en del av instrumentet med trommestikker, visper, køller, hender eller annet. Det skilles mellom rytmiske og melodiske slagverksinstrumenter. De mest vanalige slagverksinstrumenter er trommer, trommesett, cymbaler, pauker, marimba, xylofon.

Undervisning fra 3.klasse i små grupper eller enkeltvis.

Vår lærer på slagverk
Dimitre Jelev

IMG_0458  IMG_0456

Messinginstrumenter

De mest vanlige messinginstrumentene er kornett, trompet, valthorn, trombone, baryton, tuba.

Kulturskolen tilbyr opplæring på messinginstrumenter både for nybegynnere og viderekomne elever. Tid for undervisningen settes opp ved skoleårets start. Både formiddag og ettermiddag fra mandag til fredag kan være aktuelt.

Opplæringen foregår i små grupper eller enkeltvis. Fra 3.klasse.

Messinginstrumentene kan brukes i mange sammenhenger, både som soloinstrument og i ulike ensembler. F.eks i brassband, janitsjarkorps og storband er messinginstrumenter helt nødvendige.

Lyden lages ved å forme leppene slik at de vibrerer når man blåser gjennom instrumentet. Klang og register varierer på de forskjellige messinginstrumentene på grunn av fasong og rørlengde.

I undervisningen legges det vekt solospill, samspill, notelære, musikklære og lytting. Tonedannelse og pusteteknikk er viktig for å musisere. Man lærer også hvordan man skal behandle instrumentet.

Våre lærere på messinginstrumenter er:

Bjørnar Nilsen, trombone m.m.
Mina Omestad Aurlund, valthorn, mm
Magnus Mulligan, trompet mm

20151030-IIIL3651

Strykeinstrumenter


Strykeinstrumentene er fiolin, bratsj, cello og kontrabass

Opplæringen på strykeinstrumenter gis i små grupper eller enkeltvis. Fiolin fra 4 år, bratsj fra 1.klasse, cello er fra 2.klasse. Kontrabass er fra 6.klasse. 

Strykeinstrumentene kan brukes i mange sammenhenger både som soIoinstrument og i ulike ensembler. I dag brukes strykeinstrumentene i alle  sjangre for eksempel pop, jazz, rock, country, folkemusikk, klassisk og samtidsmusikk.

Suzukifiolin:  fra 4 år. Det er en forutsetning at en voksen følger undervisningen. Suzukimetoden er utviklet av den japanske fiolinisten Shinichi Suzuki. Han kalte selv sin metodikk for morsmålsmetoden. Dette fordi barna i utgangspunktet lærer musikk slik de lærer sitt språk - via øret. Den gehørsbaserte tilnærmingen til musikk letter innøving av intonasjon og rytmikk og stimulerer memoreringsevnen. Elevene har en spilletime hver uke, en elev eller to elever på samme time. Lengden av timen er avhengig av alder og nivå. I tillegg er det gruppetime med fra 6 til 10 elever annenhver uke, hvor teknikk og musikk lekes inn.

Våre lærere på strykeinstrumenter:

Lars Strømmen, fiolin, bratsj
Ingvild Nordstoga Eide (vikar), fiolin, bratsj. 
Kristina Renolen, cello, kontrabass

20151030-IIIL3737 fiolin1

Treblåseinstrumenter

De mest vanlige treblåseinstrumentene er fløyte, klarinett, saksofon, fagott og obo. Kulturskolen tilbyr opplæring på treblåseinstrumenter både for nybegynnere og viderekomne elever. Tid for undervisningen settes opp ved skoleårets start. Både formiddag og ettermiddag fra mandag til fredag kan være aktuelt.

Opplæringen gis i små grupper eller enkeltvis. Fra 3.klasse. På klarinett kan man starte når eleven er 4 år (se under).

Treblåseinstrumentene kan brukes i mange sammenehnger f.eks. i orkester, korps og kammermusikk.

Småbarnsklarinett: Dette tilbudet blir gitt til barn fra 4-års alder. Vi bruker c-klarinetter som er tilpasset barnet både i størrelse og vekt. Utgangspunktet for undervisningen er Suzukimetoden som brukes på fiolin.Undervisningen starter med  foreldrekurs – som inneholder de viktigste elementene i undervisningen. Elevene har spilletime en gang i uken - enten alene  eller i gruppe. Lengden på timen er avhengig av alder og nivå. Er det mange nok elever er det også storgruppe hver andre uke. Foreldrene skal være med på timene - de skal fungere som hjelpelærere hjemme.

Fagott: her kan du se en liten video om fagotten.

Våre lærere på treblåseinstrument:

Svetoslav Tchifoudov, fløyte, klarinett, saksofon
Anne Mette Mauseth, klarinett, småbarnsklarinett
Frank Svoboda, saksofon, klarinett, fløyte
Tor Selmer, fagott

Kirkeorgel

I samarbeid med kirken tilbyr vi undervisning på «instrumentenes dronning », kirkeorgelet. Det er en forutsetning at man har spilt piano en stund. Alder fra 8. klasse.

Kulturskolens orkester


Lillehammer kulturskoles orkesteret er åpent for elever med orkesterinstrumenter. Elevene er i alderen ca 11-19 år. Orkesteret har ca 30 medlemmer.

Orkesteret har øvelse en gang pr uke. I tillegg er det noen konserter og opptredener i løpet av året. Bare unntaksvis legges det opp til seminarer og øvelser i helger. Orkesteret har vært på mange fine turer, i første rekke til Lillehammers vennskapsbyer i Norden. Musikken som spilles er allsidig: Klassisk, musikalstoff, filmmusikk m.m. Spilleglede og god stemning vektlegges.

Torsdager 17.00-18.55

Dirigent for orkestert er Eivind Nåvik

20151204-_IIL7355 20151030-IIIL3553

TEATER

Lillehammer kulturskoles teatertilbud gir elevene god innføring i teater-kunstens mange muligheter. Tilbudet lærer elevene å kunne uttrykke seg på en scene med ord, bevegelse og tilstedeværelse. Det arbeides med ferdigskrevne manus, dikt og eventyr, men også med selvskrevne tekster. Kollektiv lek, teaterøvelser, stemmebruk og improvisasjon legger grunnlaget for det individuelle arbeidet. Forestillinger for et publikum er naturlige mål i undervisningen.

Gruppe 1: 3.-5. klasse, mandager 16.10 - 17.10
Gruppe 2
Gruppe 3: 6.-8. klasse  onsdager  15.30-17.00
Gruppe 4: 8. klasse og oppover, onsdager 17.10 – 19.10 ( Spesielt interesserte elever – DUS gruppe )

I gruppe 1 er leken sentral. Lek er en viktig del av opplæringen, særlig med tanke på å skape trygghet, samhold og glede i gruppa. Samtidig forventes det at elevene skjønner at disiplin trengs for at gruppa skal kunne fungere sammen.

 I gruppe 2 er også leken sentral. I tillegg til gruppedisiplin, forventes det at eleven er engasjert og kan få enkle hjemmeoppgaver som skal arbeides med. På samme måte som at musikkelever øver hjemme er dette en forutsetning også for teater-elever som vil bli bedre i teaterfaget.
 
Gruppe 3 er Ungdomsgruppe fra 8.klasse t.o.m. videregående. 

Gruppe 4 er DUS-gruppe. Den nasjonale ungdoms-teaterfestivalen DUS(Den Unge Scene) arrangeres annet hvert år. DUS ble opprettet for å høyne nivået på teater for og av ungdom mellom 13 og 19 år. Lillehammer kulturskole deltok for første gang på DUS skoleåret 2016/17. Ungdomsgruppa viste den selvlagde forestillingen "TENK" på Teater Innlandet mars 2017. Der ble den valgt ut til å representere regionen Innlandet på DUS-festivalen på Det Norske Teatret i Oslo i mai 2017.

Høsten 2018, starter Lillehammer kulturskoles ungdomsgruppe i teater på nytt opp med arbeidet fram mot DUS festivalen våren 2019. Arbeidet vil bestå av: -enten å utarbeide eget materiale fra idé til fremføring mye basert på improvisasjon, -eller velge en av de nyskrevne tekstene 4 manusforfattere ferdigstiller våren 2018.
-DUS première på Lillehammer blir onsdag 20. mars 2019 i festsalen i Kulturhuset Banken.
-DUS-festival på Teater Innlandet på Hamar blir helgen 22.-24. mars 2019
-Eventuell deltakelse på DUS-festival i Oslo blir 9.-11. mai 2019
DUS er et tilbud til elever som er ekstra interessert i teater. Elever som ønsker å delta på DUS må møte regelmessig på øvinger hver uke, og prioritere å være disponible på de allerede bestemte datoene, samt beregne å være med på ekstra øvinger i tiden forut for première og visning på Hamar og evt. i Oslo.

DUS-teatergruppa øver 2 timer hver onsdag ettermiddag
For mere info om DUS se: www.dus.as eller dus -den unge scene på facebook

I alle  gruppene, skal elevene delta i lek og gruppeøvelser, samt motta individuell instruksjon. Alt dette danner grunnlaget for små eller store forestillinger foran publikum. Størrelsen på forestillingene avhenger av elevenes alder, gruppesammensetning, erfaring og egen innsats

Vår t.eaterlærer er

Eline Holbø Wendelbo

12193851_1059211150779747_662620049898310837_n DSC_0011

VISUELL KUNST

Visuell kunst er et vidt begrep som omfatter bl.a. tegning, maling, arbeid med tredimensjonale former, foto mm. Gjennom Lillehammer kulturskoles tilbud innen visuelle kunstfag skal elevene oppleve mestring og utvikling av ferdigheter innen tegning, farge, form og komposisjon. Tilbudet legger vekt på en balanse mellom lekende kreativitet og undervisning i forskjellige teknikker og materialer.

 

I tegning arbeides det med materialene blyant, kull og kritt. Vi utforsker strek og volumtegning bl.a. gjennom croquies, portrettegning,

stilleben og tegning av menneskekroppen.
I farge arbeides det med materialene pastell, akryl,akvarell,fargeblyant,trykk. Vi øver i å blande farger, variere penselstrøkene og strek. og forstå hvordan
fargene fungerer sammen i forhold til form og helhet.
I form arbeides det bl.a. med assemblage, origami og romlighet. 
Vi arbeider her med størrelse og 3-dimensjonalitet i forhold til  rom- og materialforståelse.

I Komposisjon arbeides det med collage, trykk, tegning og maleri. Vi arbeider både med «blanke ark og fargestifter tel» og fra ide til ferdig produkt, der forståelsen av og organiseringen av billedelementene i flaten, er sentralt sammen med en egen stil og et eget utrykk.

Tilbudet i visuell kunst er lagt opp slik at man kan være elev i mange år.

Alder fra 3.klasse - 19 år.

Det er for tiden 2 grupper:

Gruppe 1: tirsdag 1600-1730 ( t.o.m 5.trinn)

Gruppe 2: tirsdag 1800-2000- (fra 6.trinn
 

Undervisningen foregår i Kulturhuset Banken - Ekspedisjonen

Blomsterpike

Talenttilbud

EMUT, Elever med utvidet tilbud

EMUT er Kulturskolens talenttilbud til viderekomne elever, foreløpig innen musikk, som er spesielt interesserte i å kunne utvikle sine ferdigheter og sitt talent mest mulig. Det er inntil ti plasser på EMUT.

Elever kan bli tatt opp på EMUT etter søknad etter anbefaling fra lærer. Opptak skjer i juni for påfølgende skoleår

Tilbudet består i:

 • Utvidet tid til instrumentalopplæring ( 45 min. time pr. uke )
 • Deltakelse i et av Kulturskolens faste ensembler. (Kulturskolens orkester for elever som spiller orkesterinstrument, annet fast ensemble eller kor for elever som ikke spiller orkesterinstrument) .
 • Deltakelse på fellesaktiviteter ( 4 kvelder i halvåret 17.00 – 19.00)
 • Teoriundervisning hver 2.uke
 • Deltakelse i kammermusikkgrupper
 • Kammerkonsert

Vi vil gjennom dette tilbudet forsterke et rikt miljø der interesserte elever gjensidig kan inspirere hverandre
Vi ønsker at tilbudet skal bidra til å videreutvikle et godt og kreativt miljø i hele Kulturskolen.
Vi vil gi Kulturskolen enda større mulighet til å bidra med kulturinnslag i ulike sammenhenger

Forventninger og krav til deltakerne:

 •  Våre forventninger til oppfølging m.h.t. øving og forberedelser økes. Læreren vil følge opp dette.
 •  Sette opp halvårsplan i samråd med læreren for ønsket og planlagt utvikling og aktivitet, og denne planen skal evalueres i ettertid.
 •  Elevene skal delta i samspill i sporadiske musikkgrupper, akkompagnering o.l
 •  Elevene skal til enhver tid ha et repertoar som er presentabelt for publikum i ulike sammenhenger
 •  Elevene skal kunne stille opp på ulike spilleoppdrag for Kulturskolen på relativt kort varsel. ( minst to pr. halvår )