Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Forside Nærings- og handelsanalyse

Handels- og næringsanalyse

Nærings- og handelsanalysen er utarbeidet av Vista Analyse As og Rambøll Lillehammer på bestilling av Lillehammer kommune. Hovedproblemstilling i analysen er knyttet til lokalisering av handel og næringsvirksomhet, med mål om en god tilrettelegging for næringsutvikling og bærekraftig arealbruk. Analysen påpeker utfordringer og muligheter for handel og næringsutviklingen i kommunen, samt kommer med anbefalinger for framtidige plangrep for arealdisponering og styringsverktøy til bruk i kommuneplanene.
Byromsanalyse

Byromsanalyse

Lillehammer kommune har engasjert Studio Oslo Landskapsarkitekter (SOLA) til å lage en byromsanalyse for Lillehammer. Analysen skal gi svar på hvordan byrommene kan planlegges for å bli mer funksjonelle og attraktive, for å kunne skape mer byliv.
Kulturmiljøanalyse

Kulturmiljøanalyse

Lillehammer kommune har engasjert NIKU til å gjøre en kulturmiljøanalyse for byen. Analysen skal gi føringer for planrevisjonene og danne det kulturhistoriske kunnskapsgrunnlaget for forvaltning, vern og bruk av kommunens kulturminneressurser. Analysen er under utarbeidelse.

Grendemøter

For å få tidlig dialog i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel har kommunen i samarbeid med grendeutvalg i kommunen arrangert åpne møter med workshop.
Parkeringsskilt

Parkeringsbestemmelser

Åpent møte/workshop

Hva skal være kravene til boligparkering, arbeidsplassparkering og allmenn parkering i Lillehammer? Kommunen ønsker velkommen til åpent møte/workshop om parkeringsbestemmelser den 30. januar kl. 18:00-20:30 i kommunestyresalen.