BUA Lillehammer er en av mange BUAordninger som finnes over hele Norge.

Hvem, hvordan og hvor lenge?

  •  Alle barn og unge, eller voksne som skal ha med barn på tur kan låne utstyr. Skoler, barnehager og frivillige organisasjoner kan også benytte seg av tilbudet. Barn under 13 år må ha med en voksen som kan stå ansvarlig for det lånte utstyret.
  • Utstyret kan lånes for inntil en uke av gangen.
  • Alt lån er gratis.
  • Utstyret skal leveres tilbake i like god stand som du lånte det.

Hvor?
Fretex i Storgata 64, tlf 61 24 65 50.

Åpningstider:
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl.09.00 – 18.00, torsdag kl.09.00 – 19.00 og lørdag kl.10.00 – 16.00.
 

Ta kontakt med personalet på Fretex for lån av utstyr.