Vi ønsker flere organisasjoner velkommen!

Ønsker din organisasjon å møte med en representant, eller mer informasjon om brukerforum? Ta kontakt med oss for informasjon og påmelding: 

E-post: kompetansebank@lillehammer.kommune.no

Kontaktinformasjon

Leder for brukerforum:  Anne Karin Lien   Tlf: 926 35 464    

Vi har ansvar for innkalling, dagsorden og referat. Om organisasjonene har innspill til temaer og forslag til aktuelle saker kan dette meldes inn til leder Anne Karin Lien.  For å være sikker på at sakene blir tatt opp på neste brukerforum må de være meldt inn senest 6 uker før.

Mandat

Mandat for Brukerforum:

  • Brukerforum skal sikre at kommunens satsingsområder og prioriteringer innen psykisk helse og rus blir drøftet med brukerorganisasjonene.

  • Brukerforum skal sikre at synspunkter fra organisasjonene blir tatt med i kommunenes tjenesteutvikling.

  • Brukerforum skal være et sted for gjensidig informasjon og drøfting av aktuelle problemstillinger.

  • Brukerforum kan diskutere regelverk og rutiner som berører tjenestetilbudet.

  • Brukerforum avholdes 2 ganger pr år – en vår og en høst.