Velkommen til Kringsjå skole!

Mye å lære -  et godt sted å være!

Skolen ligger i Nordre Ål, ca. 2 km opp og nord for Lillehammer sentrum. Skolen har tilgang på store utearealer som benyttes som leke- og undervisningsareal for elevene. Skolen er fulldelt barneskole med 380 elever fordelt på 7 trinn. I 2005 feiret skolen 100 år! Skolen tilhører Smestad ungdomsskolekrets. Skolen har ca. 50 ansatte.

Til skolestart høsten 2019 vil vi flytte inn i nye skolelokaler på Nordre Ål skole.

It's learning er skolens portal med aktuell informasjon vedrørende skolen, klassen og ditt barn. It's learning finner du her.
 

Trygg Oppvekst i LHMR.jpg
Har du noen eller kjenner du noen som har det vanskelig? 
Trygg oppvekst Lillehammer skal være et hjelpemiddel for alle. 
Både dersom du er bekymret for et annet barn eller ungdom eller at du er i en vanskelig situasjon selv. 
Besøk vår nettportal www.tryggoppvekstlillehammer.no

Kontakt oss

Skole og SFO:*
E-post til skolen.

  Resepsjon tlf: 61 26 52 80
  Direktenummer SFO 1.klasse:  61 26 52 90
948 86 440
  Direktenummer SFO 2.klasse:  61 26 52 93
907 10 488
  Direktenummer SFO 3.klasse:  61 26 52 92
907 01 382
  Direktenummer SFO 4.klasse:  61 26 52 93
907 10 349
  Rektor: Laila Owren 61 26 52 83
948 62 975
  Inspektør: Tove Berg Nilsen 61 26 52 96
414 83 020
  SFO-leder: Grethe Bredeveien Maller 61 26 52 84
905 82 568
  Sekretær: Eli-Brit Ytterstad Holen 61 26 52 82

Alle ansatte.

Åpningstider skolen: 08.00-15.00
Åpningstider SFO: 07.30-16.30

Kontaktlærere

Skoleåret 2018 -2019.

Hvert trinn er delt inn i klasser med en eller flere kontaktlærere. Lærerene på trinnet planlegger og gjennomfører undervisningen sammen. Det lages læringsplaner som går over en eller to uker med utgangspunkt i periodeplaner. Disse planene er felles for trinnet. Foreldrekontaktene og kontaktlærerene på trinnet planlegger og gjennomfører trinnvise foreldremøter minimum to ganger i året.

1.TRINN - 42 ELEVER
Kontaktlærere 1A:  Anne Gro Hovda Berg
Foreldrekontakter 1A:
Kontaktlærere 1B: Siv Skansen Lien
Foreldrekontakter 1B: 

2.TRINN - 73 ELEVER
Kontaktlærere 2A:  Judith Haugen 
Foreldrekontakter 2A:
Kontaktlærere 2B:  Torild Aaseth
Foreldrekontakter 2B: 
Kontaktlærer 2C: Beate-Iren Gråberg
Foreldrekontakter 2C: 

3.TRINN - 47 ELEVER
Kontaktlærere 2A: Anne Sissel Stadheim 
Foreldrekontakter 2A: 
Kontaktlærere 2B: Liv Kari Haug 
Foreldrekontakter 2B: 

4.TRINN -  49 ELEVER
Kontaktlærer 3A:  Signe Mollestad Vangen
Foreldrekontakter 3A:
Kontaktlærer 3B:  Emma Aaslie 
Foreldrekontakter 3B: 

5.TRINN -  56 ELEVER
Kontaktlærere 4A: Elin Gjerdet og Anders Taarud Hølmo
Kontaktlærere 4B: Lene Haraldsen og  Anders Taarud Hølmo

Foreldrekontakter: 
                Gul gruppe: 
                Blå gruppe:
​                Rød gruppe: 

6.TRINN - 23  ELEVER
Kontaktlærere 5A: Inger Johanne Hammerdal
Foreldrekontakter 5A:
Kontaktlærere 5B:  Kirsti Hallum Gravdal
Foreldrekontakter 5B: 

7.TRINN -  59  ELEVER
Kontaktlærer 6A:  Heidi Margrete Nilsen
Foreldrekontakter 6A:      
Kontaktlærer 6B: Øyvind Ahlsen
Foreldrekontakter 6B: 
Kontaktlærer 6C:  Hanne Trønnes
Foreldrekontakter 6C:     
 

 
Totalt:    370 elever. 1.-4.trinn: 212 elever 
                                5.-7.trinn: 158 elever.
 

Foreldrekontakter og FAU

FORELDREKONTAKTER Skoleåret 2017/2018:

1.TRINN 1A: Caroline Bræin Klette, vara: Anne Tosterud Holte.
                    1B: Anne Kine Frydenlund Rønning, vara: Carolie V. Strangstad.
                    1C: Tina Elisabeth Jakobsen, vara: Erling Brenn.

2.TRINN 2A: Marit B. Hovhaugholen, vara: Berit Melbø.
                     2B: Kristin Andvik Hoaas, vara: Kjersti Losgård Stræte.

3.TRINN 3A: Eilen Strand Rønning, vara: Guri Rudi.
                     3B: Anne-Marie Løkken, vara: Jan Ove Kappelslåen.

4.TRINN  Gul gruppe: Gro Taraldsen, vara: Anita Dalbakk Simensen.
                     Blå gruppe: Kadaffi Nasir, vara: Tone Merete Myhre.
                     Rød gruppe: Bodil Simensen Scheie, vara: Ragnar Bjørnstad.

5.TRINN 5A:  Nina Eng-Bredesen, vara: Charlotte Grønvold Menkerud.
                    5B: Laila Nordstrand, vara: Annelise Eng-Øvermo.

6.TRINN 6A:                               , vara: Malin Vasslid.
                    6B: Birgit Sildnes, vara: 
                    6C:                         , vara: Per Joar Nygård.

7.TRINN 7A: Elisabeth Aasen.
                    7B: Marianne Gunnerud.
 

FAU, FOREDLRERÅDETS ARBEIDSUTVALG 2017-18.

Leder: Tori Seierstad, tori.seierstad@gmail.com, 92 25 92 94
Kasserer: Knut Bjarne Rørvik, knut.bjarne@aksys.no, 99 44 59 80
Sekretær:

Trinnrepresentanter i FAU skoleåret 2017-2018.
1. trinn: Jannicke Walle Hjørungdal, wjannicke@hotmail.com, 92 20 02 34
2. trinn: Trond E. Nyløkken, tnylokken@gmail.com, 99 69 38 49
3. trinn: Esben Dybvik, esben.dybvik@gmail.com, 91 34 95 59
4. trinn: Kristian Brenden, kristian.brenden@hil.no, 41 51 38 79
5. trinn: Valborg Madslien, Valborg.madslien@icloud.com, 90 78 87 42
6. trinn: Terezia Hole, Terka.terezia@gmail.com, 97 53 05 31
7. trinn: Wenche Rønningen, wenche.ronningen@kiwi.no, 91 51 58 38
 

SU, Samarbeidsutvalget 2017-18 og SMU, Skolemiljøutvalget 2017-18.

Foreldrerepresentanter:  Tori Seierstad (FAU-leder), Kristian Brenden (Knut Bjarne Rørvik)
Representanter for kommunen: Morten Aune og Laila Owren(sekretær)
Lærerrepresentanter: Anders T. Hølmo
Representant for andre ansatte: Veronica Myrhaugen
Elevrepresentanter: Kornelia Bjørnsgaard Schultz (leder elevråd) og  Vebjørn Rustadstuen Madshus(nestleder elevråd)
Lærer elevråd: Evelyn Steneide Håvik.

Mobilskole

Mobilskole logo Kringsjå skole blir Mobilskole

Vi ønsker stadig å forbedre kommunikasjonen mellom skolen og hjemmet. Nå innfører vi for alle klasser bruk av SMS for å kunne kommunisere raskere og mer effektivt. Ordningen erstatter ikke annen kommunikasjon og e-post, men er et godt alternativ for hastemeldinger.

 • Send melding når barnet ditt er sykt
 • Motta viktige påminnelser og endringer fra skolen
 • Skolen sender varsling-sms ved uforutsette hendelser

Send SMS til kontaktlærer
Send SMS til 03686, og start meldingen med KRIMOB KLASSE, f.eks. KRIMOB 1A

Foresatte har nå muligheten til å rapportere direkte om fravær av sitt barn til læreren. Dette foregår på følgende måte:

For å melde fra om sykt barn, sender foresatte en SMS med teksten
KRIMOB (mellomrom) KLASSE (mellomrom) TEKST til 03686.

F.eks. Hvis du har en elev i 3A, sender du SMS for eksempel slik: «KRIMOB 3A Per er syk i dag. Hilsen Lise.» til 03686.

Motta viktige beskjeder på SMS
Sendte SMS blir loggført med dato, tid, telefonnummer og innhold. Vi har på den måten full oversikt over all kommunikasjon som er tilsendt skolen via mobil og kan raskt og enkelt sjekke om meldingen fra hjem til skolen er ekte. Det er kun skolen som har tilgang på denne informasjonen og vil ikke deles med utenforstående, etter gjeldende regler fra Datatilsynet.
Dette er et gratis tilbud fra skolen. Vi oppfordrer alle foresatte til å bruke Mobilskole, da det vil skape en direkte kommunikasjon mellom hjem og skole. Mobilskole er tatt opp og vedtatt i FAU.


Ingen ekstrakostnad
Du kan lese mer om mobilskole på: http://www.mobilskole.no/

 

Om skolen

Plan for godt skolemiljø.

Kjennetegn på Kringsjå skole.

Skolehelsesøster

Helsesøster på Kringsjå skole er Sigrun Bjørnbekk. Ta gjerne kontakt, tlf. 908 08 842.
Tilstede på skolen mandag, onsdag, torsdag 9.00 - 14-00 og fredag 9.00-13.00.
Du kan også nå helsesøster på Helsestasjonen i Storgata 170, telefon: 61221770

Skolehelsetjenesten i barneskolen
Alle skolebarn skal ha tilbud om skolehelsetjeneste.

Denne tjenesten skal ta vare på elevenes helse og trivsel og forebygge sykdom og skade (Kommunehelseloven). Barneskolen er en viktig arena for forebyggende og helsefremmende arbeid blant barn og unge. Helsesøsters viktigste oppgave er å ta vare på barn og unges fysiske og psykiske helse. Vi vaksinerer, deltar i tverrfaglig samarbeid og gir veiledning/ helseopplysning.
I samarbeid med skolen kan helsesøster delta på temaer på ulike klassetrinn.

Dersom eleven har helseproblemer som krever undersøkelse eller behandling, henstiller vi til foreldrene å ta kontakt med fastlegen (kommunen har ingen egen skolelege). Ellers er vi behjelpelige med å henvise til kommunens fysioterapeut, ergoterapeut, pedagogisk- psykologisk- tjeneste og barnevern.
Hørsels- og synsprøver tar vi på forespørsel, og henviser ved behov.
Hvis du som forelder har spørsmål angående ditt barns helse, ta gjerne kontakt med helsesøster. Vi vektlegger samarbeid med foreldre og følger opp individuelt ved behov.

Elever, foreldre og lærere er velkommen til samarbeid om elevenes helse og trivsel.

Skoleutbygging - Nordre Ål skole.

- Dronevideo 24.juli 2018. Se her!
- Flyvetur over Nordre Ål skole 10.juni. Se her!

- Grunnsteinnedleggelse 7.mai 2018. En reportasje i bilder.

- Hva med en lite flyvetur over byggeplassen. Se her!

Byggekamera. Følg med på byggeplassen. Nytt bilde hvert 10.minutt.

Trafikksikringsplan etter åpning av Gamle Kringsjåveg. 12.april 2018.

Ekrom & Kringsjå skole blir slått sammen fra august 2019.
4.mars 2018. Graving og sprenging. Veidekke har lagt ut denne videosnutten fra graving og sprengningsarbeidet på Facebook. Eller se videoen her uten Facebook.

Bilder under viser inngang fra sørsiden og et interiørbilde av fellesarealet.

Eksteriør sør.jpg

Hall & auditorium.jpg

Her kan du se flere byggeprosjekter i Lillehammer kommune.

Siste nytt

- Mandag 3.september startet "Vennskapsuken", og vi markerte starten med en felles sang. Gjennom uken skal vi ha fokus på å være gode venner, og i år også sammen med Ekrom skole. 

- Datoer for høstens foreldremøter

 • 1. trinn tirsdag 11. september
 • 2. trinn torsdag 27. september
 • 3. trinn tirsdag 25. september
 • 4. trinn torsdag 20. september
 • 5. trinn onsdag 19. september
 • 6. trinn tirsdag 18. september
 • 7. trinn mandag 10. september

- Velkommen til skolestart. Les mer her.

- Innkalling til årsmøte i FAU - torsdag 14.juni 2018.

- Noen har pyntet i gangen opp til kontorene. Vårblomster!

- Sommerferiebrosjyren 2018 er kommet. Mange tilbud! Noen av fritidstilbudene har påmeldingsfrist sent i april/tidlig i mai eller «førstemann til mølla»-prinsipp!

- Trafikksikringslan etter åpning av Gamle Kringsjåveg.

- 1.-4.trinn avholdt sin årlige skidag på Knutrudjordet under fantastiske forhold!

 

Logo U.dir nullmobbing