Om oss

Vårt mål er å tilby gode tjenester som skal fremme selvstendighet, tilhørighet og evnen til mestring i eget liv. Arbeidet vi gjør bygger på aktiv brukermedvirkning, samhandling, tillit og respekt. Vi er opptatt av at alle har ressurser, ingen er bare syke og dette videreformidler vi våre tjenester. Du kan nå oss på e-post: psykiskhelse@lillehammer.kommune.no eller telefon: 917 13 338 hverdager 08:00 - 20:00.

Kontakt oss

Leder psykisk helsearbeid og rusomsorg: Anne Karin Lien Telefon: 926 35 464

Avdelinger: 

Psykisk helseteam: Leder Gunn Kristin Leine  Telefon: 908 75 032

Bo- og oppfølgingstjenesten: Leder: Karine Nydahl Telefon: 917 49 861 

Villa Utsikten:Leder Barbro Fossbaken Telefon: 974 87 155

Rustjenesten: Leder Ellen Kyrdalen  Telefon: 922 42 332

Vet du ikke hvem du skal ta kontakt med? 

Psykisk helseteam: Telefon 917 13 338  

Rusrådgiving:  Telefon 902 51 514

E- post:  psykiskhelse@lillehammer.kommune.no 

Betaling av tilbud/tjenester

Våre tilbud og tjenester er gratis. Det kan tilkomme en avgift på kursmatriell, se informasjon under kurs og grupper

Interkommunalt samarbeid

Kommunene Gausdal, Ringebu, Øyer og Lillehammer inngikk i 2014 et interkommunalt samarbeid. Dette har bla resultert i at ulike kurstilbud nå tar i mot deltakere fra alle kommunene i det interkommunale samarbeidet. Andre fokusområder er:

Kontakt:

Leder for interkommunalt fagteam psykisk helse og rus: Anne Karin Lien  Telefon: 926 35 464

 

Brukermedvirkning

​​​​​​​​​​​Brukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere brukeren. Samtidig har brukermedvirkning en egenverdi, terapeutisk verdi og er et virkemiddel for å forbedre og kvalitetssikre tjenestene. Brukermedvirkning innebærer at brukeren betraktes som en likeverdig partner i diskusjoner og beslutninger som angår hans eller hennes problem.

Brukermedvirkning Helsedirektoratet

Kompetansebank for psykisk helse og ruserfaring

Brukerforum

 

Dine rettigheter

Du har en rekke rettigheter i forbindelse med helse- og omsorgstjenester. Følg linkene fra Helsedirektoratet hvor du finner en oversikt over dine rettigheter.

Rettigheter - pasient eller pårørende - helsenorge.no

Pårørendes rettigheter - helsenorge.no