Godkjenning
For å gifte deg må du få godkjenning fra Folkeregisteret, papirene fyller du ut her. Utfylte papirer må sendes pr. post (kan ikke sendes elektronisk) til Folkeregisteret for din kommune. 
For Lillehammer og Østlandet forøvrig er adressen:

Skatt Øst ..(kommunenavn)
Boks 1705 Valaskjold
1705 Sarpsborg

Prøvingsattest
Deretter mottar brudeparet en prøvingsattest fra Folkeregisteret, som viser at de oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Denne må paret selv, i god tid før vielsen, sende til kommunen, sammen med sitt ønske om når vielsen skal foregå. Kommunen vil deretter ta kontakt for å avtale tid og det praktiske for øvrig i forbindelse med vielsen.
Det er ordfører og varaordfører som har vigselsmyndighet etter loven. I tillegg har kommunestyret i Lillehammer delegert vigselsretten til rådmann, kommuneadvokat og HR-sjef. Vielsen skjer i  seremonirom i 2. etg. i rådhuset. Det er gratis å gifte seg i Lillehammer kommune.

Prøvingsattest sendes til:
postmottak@lillehammer.kommune.no
eller
Lillehammer kommune, postboks 986, 2626 Lillehammer

Har du behov for ytterligere informasjon, ta kontakt med Servicetorget, tlf. 61 05 05 00.