Nettoutflytting i 2. kvartal er en trend som vi har sett de siste årene, og som hittil er blitt kompensert av ekstra stor tilflytting i 3. kvartal. Det er nærliggende å knytte disse bevegelsene til kommunens rolle som vertskap for en etter hvert betydelig mengde studenter og elever