BærekraftsNM gir uttrykk for hvilke områder som har størst lokal vekstkraft og bæreevne. Rangeringen skjer på grunnlag av statistikk om arbeidsmarked, demografi, kompetanse, økonomi og bæreevne. Lillehammer er i år rangert som nummer 48, og er med det den kommunen i innlandet som er best plassert i rangeringen.