"Til ungdommen" handler om undommers tanker rundt 22. juli, tanker om Norge i dag og tanker om Norge i framtida. Visninga er et samarbeid med skolekontoret og Den kulturelle skolesekken. Samarbeidspartene har hatt et ønske om å forankre visninga lokalt, og har derfor invitert representanter fra de ulike ungdomspartiene til å stå på stand i forkant av visninga.