Følgende gater/veger blir berørt:
Birkebeinervegen, Maihaugvegen, Fossvegen, Gågata, Jernbanegt., Kirkegt., Elvegt., Bryggerigt. og Fossgutua. Nærliggende områder kan også bli berørt.

Det er viktig at det ikke tappes vann i perioden mens arbeidene pågår fordi det kan oppstå misfarging av vannet. Husstander innenfor det berørte området bør på forhånd tappe opp vann for å dekke nødvendig behov. Man må ikke starte vaskemaskin, oppvaskemaskin eller annen innretning som har behov for vann. Vannet anses ikke som helsefarlig selv om det oppstår misfarging. Ved misfarging bør det tappes til vannet klarner.

Spørsmål kan på dagtid rettes til tlf: 97 73 71 69
Eller utenom arbeidstid til kommunens vakttlf: 41 56 54 40

Kommunalteknikk og utemiljø,
Vann- og avløp.