Kommunestyret vedtok videre å budsjettjustere investeringsrammene til virksomhetene eiendom, vann og avløp, samt kommunalteknikk og utemiljø.