Beregninger gjort av NAF viser at veinettet på Østlandet er i ferd med å bli fullstendig overbelastet. Før 2030 vil kø og kaos koste samfunnet 20 milliarder kroner årlig. Ordførerne langs InterCity-triangelet vil nå understreke at det haster med å bygge doble spor på hele linja; det koster langt mer å la være.

Kortere reisetid
En oppgradering av InterCity vil gi en reisetid på om lag 1 - 1,5 time fra de ytterste punktene i InterCity-triangelet inn til Oslo. Det vil være mulig å få fire InterCity-avganger i timen, i tillegg til bedre kapasitet for lokaltog, godstog og fjerntog.

Ved å få gods- og passasjerkøene over på skinner, vil køer, veislitasje og lokale miljøbelastninger reduseres betydelig. Ringvirkningene vil merkes i store deler av landet, ettersom det meste av godstransporten på vei og bane går gjennom Oslo-området. Desto raskere dobbeltspor i hele InterCity-triangelet er på plass, desto raskere høster vi gevinstene.

Full InterCity-utbygging fører Innlandet nærmere både Oslo, Trondheim og Nord-Vestlandet. Kortere reisetider gir nye vekstimpulser for Innlandet, og er bra for reiselivet, skognæringen og arrangørene av store begivenheter innen idrett og kultur. Innlandet blir mer attraktivt for de unge, slik at de vil bo, studere og arbeide her.

Avgang Lillehammer
Ordfører i Lillehammer, Espen Granberg Johnsen, går på toget fra Lillehammer kl 07.17 mandag 15. oktober. De andre ordførerne langs strekningen går på toget på sin stasjon. Toget er på Oslo S kl. 09.34.
Ordførerne samles på Oslo S klokken 09.45, der vil det bli muligheter for intervjuer og bilder. Så går de i samlet flokk til Stortinget. Der vil de legge fram et felles budskap for lederen av transportkomiteen, Knut Arild Hareide, og Stortingets øvrige partier. Ordførerne ber om en full utbygging av InterCity-triangelet innen 2023, og om klare svar fra politikerne: Ja eller nei til full utbygging, og ja eller nei til den raskeste utbyggingen som er anbefalt av Jernbaneverket.
Møtet med ordførerne finner sted i Lagtingssalen på Stortinget i tidsrommet 11.00-11.30.

Fra Hedmark og Oppland deltar:
• Nils A. Røhne, ordfører i Stange
• Morten Aspeli, ordfører i Hamar
• Anita Ihle Steen, ordfører i Ringsaker
• Espen Johnsen, ordfører i Lillehammer
• Ivar Odnes, fylkesvaraordfører i Oppland og leder av Jernbaneforum Dovrebanen Sør
• Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd i Hedmark og medlem av Jernbaneforum Dovrebanen Sør
• Bjørn Iddberg, ordfører i Gjøvik kommune, deltar lokalt