Det er opp til den enkelte kommune å vurdere om startlån og tilskudd innvilges og hvor stort lånet eller tilskuddet blir. Husbanken har utfyllende informasjon.

Det elektroniske skjemaet finner du under Skjema A-Å på forsiden til kommunens nettsider.