2 rektorer og 18 lærere fra de fire skolene i Bujanovac kom til Ohrid for å være med på disse prosjektdagene.
Det er to albanske og to serbiske skoler involvert i prosjektet, hvor hovedmålene er:
Å bidra til multietnisk samarbeid ved å organisere kompetansehevende seminarer, kurs, workshops, etc. for multietniske grupper av rektorer, lærere, skolepedagoger og skolerådgivere.
Å bidra til positive endringer i samarbeidet mellom de lokale skolene, de lokale myndighetene og Utdanningsdirektoratet. 

Fra Beograd kom Biljana Lajovic, som jobber i Utdanningsdirektoratet.
Hun er en av to som jobber med den praktiske innføringen av den nye Anti-vold loven som er innført i skolene i Serbia.
Hun ga eksempler på metodikk som benyttes og informerte om hvordan de jobber ute på skolene.
Det er opprettet et eget nødtelefonnummer som elever kan bruke hvis de opplever noe de behøver hjelp med.
Den nye loven innebærer bl.a at alle lærere og rektorer må ha 42 timer etterutdanning.

Biljana Lajovic holder sin forelesning

Fra Nansen Dialogue Centre i Skopje kom Ance Jovanoska and Mirlinda Alemdar.
De holdt en forelesning om "Nansen modellen for integrert opplæring" og en workshop med fokus på aktivt foreldresamarbeid og foreldremedvirkning i utdanningsprosessen.
Det er mulig å lese mer om NDC Skopje og integrert opplæring, om lærerkursene de avholder og deres artikkel fra denne samlingen ved å se på linkene til høyre.

Fra Jegunovce kom de to rektorene ved "Fridtjof Nansen skolen" som er en integrert tospråklig grunn- og videregående skole.
De fortalte om alt arbeidet de hadde gjort i forkant av åpningen av skolen, hvilke hinder de hadde måttet overkomme og om hvordan de drev skolen i dag.
Du kan lese litt mer om skolen ved å se på linkene til høyre.  

Skolesjef i Lillehammer, Terje Næss, holdt en forelesning om prosjektarbeid med fokus på forankring og overgangen fra prosjekt til daglig drift/rutine.
Dette fokuset ble valgt i og med at prosjektet går mot slutten og at det har blitt jobbet intenst med å få dette til å bli bærekraftig.

Den ene ettermiddagen var det en kjapp sightseeing i Ohrid og sosialt samvær på hotellet med en innlagt Quiz om Lillehammer.

Vinnerlaget fra Quizen

Det var en meget vellykket samling og det faglige utbyttet var stort.

For å lese mer om dette prosjektet kan du se på linken om skoleprosjektet til høyre.
Der finner du også en link til prosjektets hjemmeside med enda mer informasjon.