I alt 25 deltakere, alle med høy kompetanse og utdanning og innvandrerbakgrunn, deltar i programmet, og det var en engasjert gjeng som deltok på samlingen. Både mentorene og adeptene (deltakerne i programmet) kunne fortelle at programmet så langt har vært svært lærerikt. Økt selvtillit, større nettverk og økt kulturforståelse ble ofte nevnt som positive effekter av deltakelsen.

Prosjektleder Kjersti Granaasen fra NHO Innlandet kunne fortelle at av de 25 deltagerne i 2012 har 12 så langt opplevd en en positiv karriereendring som følge av programmet. For 2011-kullet var det 2/3-deler som opplevde en slik karrierendring.

Global Future har som sin overordnete målsetning å synliggjøre kvalifisert arbeidskraft og kompetanse, og oppnå større integrering av kvalifiserte personer med flerkulturell bakgrunn i sentrale stillinger og styreverv i arbeidslivet.