Det betyr at det tas høyde for at uforutsette ting kan skje underveis. Testsendingen brukes for å kontrollere at det tekniske utstyret er satt opp riktig og for at personalet skal få prøvd ut systemet.

Det er kommunestyret som har bestemt at Lillehammer kommune skal gjøre møtene tilgjengelige for publikum på nett.

Den første ordinære sendingen fra et kommunestyremøte er satt til: 13/12-2012.

Linken til sendingen vil bli aktiv fra torsdag ettermiddag, og du finner den her