Det dreier seg om følgende stillinger:

- assisterende rådmann
- kommunalsjef samfunnsutvikling, infrastruktur og planlegging
- kommunalsjef personal og organisasjon (HR-sjef)
- kommunalsjef økonomisk planlegging, budsjett og analyse

Disse fire stillingene er lyst ut, du finner dem under "Ledige stillinger" på forsiden av kommunens hjemmeside.

Rekrutteringsprosessen skjer i samarbeid med konsulentselskapet De4 Search and Consulting AS.