Det er mørketid, og Lillehammer kommune bestemte derfor i fellesskap med Eidsiva å la lysene stå på døgnet rundt, istedetfor å risikere at vegstrekninger ble liggende i mørke. Lillehammer har felles styringssystem for gatelys sammen med Gausdal, Moelv og Hamar. Det har dermed vært lys døgnet rundt disse stedene siden tirsdag.

Fredag klarte Eidsiva å få utbedret feilen, og fra lørdag 24.november vil lysene slå seg av og på med tidsstyring igjen. På denne tiden av året tennes gatelysene klokka 17, og slukkes 07.30. I særlig mørke perioder, som nå før snøen har lagt seg, skal gatelysene være på fra klokka 15.15 til klokka 09.