Totalt 50 personer hadde meldt seg til prosjektet, og nå er 20 av dem valgt ut til å være med. Syklistene får 2000 kroner hver til å kjøpe nødvendig sykkelutstyr for vinteren, til gjengjeld forplikter de seg til å sykle flere ganger i uka gjennom hele vinteren. Hensikten er å teste ut forskjellige sykkelstrekninger  i Lillehammer og hvordan disse fungerer vinterstid.

Avtalen underskrives - ingen vei tilbake...Vintersyklistene inngår som en del av sykkelbyprosjektet i Lillehammer, og deltagerne har inngått en kontrakt med kommunen om å sykle til og fra skole eller arbeid minst to ganger i uka. Dette skal skje fra 2. januar til 20 mars 2013. Alle syklistene skal gi jevnlig tilbakemelding til kommunen om hvordan sykkelveiene fungerer vinterstid, både når det gjelder fremkommelighet og vedlikehold. Lillehammer har de siste årene investert et betydelig beløp når det gjelder å legge til rette for syklister, og kommunen har som mål å bli en stadig bedre sykkelby.

Lillehammer er den første kommunen i landet som setter i gang et slikt vintersyklistprosjekt, og vi vet at mange kommer til å følge spent med gjennom vinteren.

Vi ønsker lykke til!