Den nye kommunalsjefen bekrefter at han kommer til å takke ja til jobben. -Dette blir utfordrende og jeg er kjempemotivert, sier Rudi som per i dag er  tjenesteområdeleder for Kommunalteknikk og utemiljø i Lillehammer kommune.