Det er det internasjonale Curlingforbundet som har oppfordet Norges Curlingforbund til å søke om å få legge kvalifiseringsrunden til Lillehammer. I alt 16 dame- og herrelag fra 8 ulike nasjoner stiller i mesterskapet. -Dette er en stor mulighet til å få festet Lillehammer på det internasjonale curlingkartet, sier ordfører Espen Granberg Johnsen.

Det ligger pr. i dag ingen forventninger om at Lillehammer kommune skal forplikte seg til ytterligere kostnader med arrangementet utover eventuelt å stille arenaen til disposisjon.